This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fasta utbildningar

IST Lärande för centrala administratörer GR/GY

IST Lärande för centrala administratörer GR/GY

Plats: Online
När:  14 september, 2021,  09:00 - 12:00

En basutbildning som visar hur IST Lärande påverkas av andra produkter, som IST Administration och Google Classroom, samt ger konkreta tips om hur arbetet kan förberedas i IST Lärande.

GRGrundskola/GYGymnasieskola
En kvinna sitter och tittar över axeln in i kameran. I bakgrunden syns ett klassrum och en lärare.

En webbutbildning för dig som systemförvaltare och administratör, eller andra roller som vill förstå hur IST Lärande fungerar och påverkas av andra produkter som IST Administration och Google Classroom.

Utbildningen ger konkreta tips om hur arbetet kan förberedas i IST Lärande för att underlätta för lärare. Målet är att öka förståelsen för hur god planering, framförhållning och kunskap om hur problem kan rapporteras kan påverka användandet av IST Lärande positivt.

Antal platser: 10

Pris: 2495:- (ex.moms) per person

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Kopplingen mellan IST Lärande och Extens/IST Administration och Google

Tips som underlättar pedagogernas arbete

Smidig rapportering gällande IST Lärande

Fler utbildningar