This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fasta utbildningar

IST Lärande för GR/GY

IST Lärande för GR/GY

Plats: Online
När:  21 september, 2021,  09:00 - 12:00

En basutbildning i programmets grundläggande funktioner samt tips och tricks för att spara klick och tid.

GRGrundskola/GYGymnasieskola
En manlig lärare står bakom en grupp barn som tittar på en datorskärm.

En grundutbildning för pedagoger och andra intresserade roller på skolor som har IST Lärande som vill ha en genomgång av programmets grundläggande funktioner.

Vi tittar på Stödinsatser och hela det pedagogiska flödet från Planering, via Uppgift/Bedömning till Omdöme och Utvecklingssamtal. Du får chansen att ställa egna frågor och kommer efter utbildningen vara säker i hanteringen av IST Lärande. Du kommer också att få tips och tricks kring användandet hur du kan spara klick och tid.

Antal platser: 10

Pris: 2495:- (ex.moms) per person

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Stödinsatser

Planering

Uppgift och Bedömning

Omdöme

Utvecklingssamtal

Fler utbildningar