Agera behörigt

Agera behörigt

Agera behörigt - En introduktion till läraryrket

För dig som är lärare i dag men saknar formell behörighet. Du som genomför utbildningen kommer att bli mer professionell i din roll som lärare, få en djupare kunskap om pedagogik och didaktik samt konkreta verktyg för att hantera olika klassrumssituationer du möter i din vardag.

Helt ny utbildningsserie

Med denna utbildning introducerar IST, tillsammans med meriterade lärarutbildare, en ny utbildningsserie som ger kommuner och skolor bättre möjlighet att möta utmaningen med lärarbrist. Målet är att fler obehöriga lärare, oftast med ovärderliga kunskaper, väljer att stanna inom yrket samt att fler utbildar sig till lärare.

Utbildningen har utvecklats av Sten Arevik, lektor i didaktik och en av Sveriges mest renommerade lektorer. Han samarbetar med flera välkända lärarutbildare för grundskolan – Göran Svanelid, Ann S. Pihlgren, Eva Färjsjö och Mariann Kuusivuori.

Detta får du med dig från utbildningen

L Tips, verktyg och strategier som hjälper dig agera som en behörig lärare
L Djupare förståelse för läroplanen
L Kunskap om didaktisk forskning och pedagogiska teorier
L En fördjupad förståelse av undervisningens innehåll, samt hur detta innehåll kan gestaltas i klassrummet
L Insikter om bedömning och betyg, t.ex. rättsäker bedömning samt summativ och formativ bedömning
L Kunskap om digitala verktyg i klassrummet
L Diplom efter godkänd och avslutad utbildning.

Utbildningstillfällen

Introducerande seminarium

Två halvdagar (kvällstid möjligt enl. ö. k.) med 1–2 veckors mellanrum. Webbaserat seminarium eller på plats hos er. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Fullständig utbildning

Beräknad studietid 1-3 timmar per vecka. Utöver introducerande seminarium löper den fullständiga utbildningen ca 15-20 veckor beroende på uppehåll för lov- och helgdagar.

Det finns möjlighet att anpassa utbildningen för tidsperiod enligt önskemål. Kontakta i sådana fall oscar.burman@ist.com och beskriv ert behov.
 

 Folder med mer information och priser

Genomförande

Kursen ”Agera behörigt” finns både som introducerande seminarium och som fullständig utbildning. De introducerande seminarierna genomförs under två halvdagar med uppgifter inför andra träffen. Utbildningen sker på plats hos er eller online. Den fullständiga utbildningen genomförs under ca en termin med fysiska träffar och onlineföreläsningar. Uppgifter och övningar genomförs individuellt och i grupp. Innehåll och material är speciellt framtaget för utbildningen och delges via kursrum online. Utbildningen genomförs främst på distans och kräver deltidsstudier (ca 1-3 h per vecka, exempelvis kvällar och förslagsvis avsättande av tid under studiedagar).

Kursinnehåll

Kursen introducerar tematiskt olika aspekter av den didaktiska kompetens som lärarprofessionen grundar sig på. Kursens övergripande syfte är att ge möjlighet att börja utveckla förtrogenhet med denna kompetens för att ge obehöriga lärare bättre förutsättningar att hantera en komplex undervisningspraktik. Kursen grundar sig på läroplansteori, didaktik, psykologi och sociologi samt ett tiotal välkända lärare och lärarutbildares samlade erfarenhet och kunskap. Följande teman behandlas:

L Om skolämnen och ämnesvetenskapliga sammanhang

L Kommunikation och gestaltning av ämnesinnehåll i olika undervisningssituationer

L Läroplansteori, betyg och bedömning

L Psykosociala aspekter på lärararbetet

Folder med kursinnehåll

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer om Agera Behörigt?