Anmälan webbinarium

- IST Lärande Förskola

Anmälan webbinarium

- IST Lärande Förskola

Om webbinariet

Webbinariet innebär en möjlighet att titta närmare på produkten IST Lärande Förskola, samt tillfälle att ställa frågor och få fördjupad förståelse. 

IST Lärande för Förskola är utvecklat för att underlätta och effektivisera planering, kommunikation, dokumentation och samtalsbokning. IST Lärande för förskolan förenklar uppföljning av hur verksamheten bidrar till barns utveckling utifrån läroplanens mål (Lpfö 98). Verktyget ger pedagogen effektiv administration kring kvalitetsarbetet, samt en förenklad bokning av tider för utvecklingssamtal. Den dokumentation som har gjorts i verktyget kan sedan användas som underlag vid utvecklingssamtalet då pedagogen informerar om barnets utveckling och lärande.

Kommande tillfällen:
Onsdag 26 augusti kl 11-12
Tisdag 29 september kl 11-12