IST och socialt ansvarstagande

Everyone is entitled to a good school

IST och socialt ansvarstagande

Everyone is entitled to a good school

IST och socialt ansvarstagande

IST:s vision lyder “Everyone is entitled to a good school”. Vi anser att alla barn och elever har rätt till en bra skola, och med vår kunskap och vårt engagemang vill vi förverkliga den visionen.

Vårt dagliga arbete handlar om att ge alla som arbetar i eller med skola och förskola de verktyg de behöver för att göra sitt jobb så bra som möjligt, men vi vet också att lärande och utveckling inte börjar eller slutar i och med skolan. Det finns alltid runt omkring oss. Så vi vill säkerställa att vi stödjer lärandeprocessen hela vägen, i hemmet, i skolan men även på fritidsaktiviteterna. Därför väljer IST att engagera sig i olika projekt där vi kan stötta upp på vårt sätt. Både lokalt och regionalt, men även internationellt.
 

Centrumskolan

Centrumskolan är en av Växjös så kallade mottagningsskolor vilket ger en skola med mångfald och en möjlighet till ömsesidigt lärande mellan eleverna på skolan och IST som lokalt företag. Projekt Centrumskolan har bland annat inneburit ett projekt där eleverna i årskurs 5 fått möjlighet att lära sig mer om digitalisering och framförallt programmering via Code Academy, med målbild att fånga upp teknikintresset hos både tjejer och killar.

Rwanda

Under hösten 2017 beslutade Björn Sundeby att undersöka på vilka andra sätt, och i vilka regioner, IST kunde bidra och göra skillnad långsiktigt inom edtech (Education Technology). Med över 30 års erfarenhet av att arbeta nära kommuner och skolor, och med omfattande kunskap om skolans processer – både administration, lärande och schema – och IT drog Björn slutsatsen att det måste finnas sätt att återanvända denna kunskap även utanför Skandinavien, där ISTs hemmamarknader finns (Sverige, Norge, Danmark och Tyskland). Björn fick upp ögonen för Rwanda och han var nyfiken på att få veta mer om var landet befinner sig i sina satsningar på utbildning, skolutveckling, entreprenörskap men även förstå mer om förutsättningarna kring infrastruktur och teknik.

Sponsring

IST har valt att sponsra och samarbeta med ett antal idrottsföreningar som delar våra värderingar om allas lika värde och rätt, samhörighet, inkluderande och fokus på ungas och barns möjligheter att få utvecklas. Föreningar med aktuella projekt är Öster IF (fotboll), VDFF (fotboll), Växjö HF (handboll) och Vipers (innebandy).
 

Framtida samarbeten

På IST är vi alltid öppna för samarbetsprojekt som ligger i linje med våra värderingar, som allas lika värde och rätt, samhörighet, inkluderande och fokus på ungas och barns möjligheter att få utvecklas samt vår vision “Everyone is entitled to a good school”.

Som Björn Sundeby, grundare av IST och styrelsens ordförande uttrycker det: ”Syftet med IST är att göra något av vikt för samhället, och att göra det riktigt bra. Det är viktigast för mig.”

Linda Lindblom