Utbildningar

Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola

Från: 8 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 9 / 9 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Grundutbildning för dig som skall arbeta i Extens. Vi börjar med grundläggande inställningar och följer grundskolans arbetsgång från grunden. Allt för att arbetet med Extens skall vara så arbetsbesparande, korrekt och rättssäkert som möjligt. Administrationen av en grundskola är ett krävande arbete som måste bygga på förståelse för de processer som ligger till grund för verksamheten.

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om:  

  • Registrering av skolorganisationer
  • Inmatning och snabbinmatning av uppgifter
  • Urval, fältval och sökning
  • Tilldelning av obligatoriska och valfria ämnen
  • Gruppindelning
  • Utskrifter       

Antal platser: 30

Boka nu