Utbildningar

Extens Bas dag 1 & 2 Vuxenutbildning

Från: 30 / 1 - 2019, kl 9:00

Till: 31 / 1 - 2019, kl 16:00

Var: Stockholm

Vi följer vuxenutbildninges arbetsmoment i Extens för att arbeta effektivt och målmedvetet och lär oss att utnyttja de verktyg programmet har för att få ett bra administrativt flöde.
Utbildningen innehåller:

  • Kvalitetssäkring av viktiga register i Extens
  • Arbetsmoment under ett kalenderår. Vilka moduler och verktyg i Extens kan jag använda?
  • Årsplanering för mitt arbete i Extens.

Antal platser: 10

Boka nu