Utbildningar

Extens Bas dag 3 Grundskola- Läsåret med Extens

Från: 23 / 12 - 2019, kl 9:00

Till: 23 / 12 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

Vi följer ett helt läsårs alla arbetsmoment i Extens för att arbeta effektivt och målmedvetet och lär oss att utnyttja de verktyg programmet har för att få ett bra administrativt flöde.

Utbildningen innehåller:

  • Kvalitetssäkring av viktiga register i Extens
  • Arbetsmoment under ett läsår. Vilka moduler och verktyg i Extens kan jag använda?
  • Årsplanering för mitt arbete i Extens

Förkunskaper: Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola                                               

Antal platser: 10

Observera att det angivna datumet ovan inte gäller, då det är flexibel start! 

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 
 

Boka nu