Utbildningar

Extens Bas dag 3 Grundskola - Läsåret med Extens

Från: 5 / 3 - 2019, kl 9:00

Till: 5 / 3 - 2019, kl 16:00

Var: Växjö

Vi följer ett helt läsårs alla arbetsmoment i Extens för att arbeta effektivt och målmedvetet och lär oss att utnyttja de verktyg programmet har för att få ett bra administrativt flöde.
Utbildningen innehåller:

  • Kvalitetssäkring av viktiga register i Extens
  • Arbetsmoment under ett läsår. Vilka moduler och verktyg i Extens kan jag använda?
  • Årsplanering för mitt arbete i Extens

Förkunskaper: Bas dag 1 & 2 Grundskola

Antal platser: 10
 

Boka nu