Utbildningar

Extens Bas dag 3 Vuxenutbildning

Från: 9 / 9 - 2019, kl 9:00

Till: 9 / 9 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

Vi följer vuxenutbildninges arbetsmoment i Extens för att arbeta effektivt och målmedvetet och lär oss att utnyttja de verktyg programmet har för att få ett bra administrativt flöde.
 

Utbildningen innehåller:

  • Kvalitetssäkring av viktiga register i Extens
  • Arbetsmoment under ett kalenderår. Vilka moduler och verktyg i Extens kan jag använda?
  • Årsplanering för mitt arbete i Extens

Förkunskaper, Bas dag 1 & 2 Vuxenutbildning

Antal platser: 10

Observera att datumet ovan ej gäller! Läs nedan om Flexibel start.

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 

 

Boka nu