Utbildningar

Extens Betyg Grundskola

Från: 3 / 12 - 2020, kl 9:00

Till: 3 / 12 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Det här är en kurs för dig som skall hantera skolans betyg på grundskolan. Betyg är myndighetsutövning och kräver därför ett rättssäkert arbetssätt. Genomgång av betygsflödet och de olika koder som används för att leva upp till de myndighetskrav som finns angående betygshanteringen samt de olika typer av dokument som skall skrivas ut.

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om:

 • Aktivitetstilldelning på grupp- och klassnivå            
 • Tidplan för betygsprocessen                                
 • Regelverk som styr betygsättningen                          
 • Lärarbehörigheter                                                  
 • Grundskola och Grundsärskola
 • Betygsgrupper
 • Kontroller av de olika stegen i betygsprocessen
 • Låsning av betyg
 • Ändring/Rättning/Prövning av låst betyg
 • Utskrift av betygsdokument                                  
 • Exporter betygsresultat till SCB

Förkunskaper: Genomgått utbildning Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola, eller minst ca 3 månaders dagligt arbete i Extens.

Antal platser: 10
 

Boka nu