Utbildningar

Extens Betyg gymnasieskola

Från: 7 / 4 - 2020, kl 9:00

Till: 7 / 4 - 2020, kl 16:00

Var: Vid egen dator

Det här är en kurs för dig som skall hantera skolans betyg på gymnasiet. Betyg är myndighetsutövning och kräver därför ett rättssäkert arbetssätt. Genomgång av betygsflödet och de olika koder som används för att leva upp till de myndighetskrav som finns angående betygshanteringen samt de olika typer av dokument som skall skrivas ut.
Utbildningen kommer att:

  • Ge kunskap om hur kvalitetssäkrande arbete underlättar den intensiva betygsperioden
  • Hjälpa dig att få ett rättssäkert system som speglar de dokument och krav det bygger på
  • Ge förståelse för de olika koder och arbetssätt som används för att kunna hantera alla de olikheter som finns på gymnasiet

Förkunskaper: Bas dag 1 & 2 Gymnasiet

Antal platser: 10
 

Boka nu