Utbildningar

Extens Betyg Vuxenutbildning

Från: 23 / 12 - 2019, kl 9:00

Till: 23 / 12 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

Det här är en kurs för dig som skall hantera skolans betyg inom vuxenutbildningen. Betyg är myndighetsutövning och kräver därför ett rättssäkert arbetssätt. Genomgång av betygsflödet och de olika koder som används för att leva upp till de myndighetskrav som finns angående betygshanteringen samt de olika typer av dokument som skall skrivas ut.
Utbildningen kommer att:
* Ge kunskap om hur kvalitetssäkrande arbete underlättar betygsprocessen
* Hjälpa dig att få ett rättssäkert system som speglar de dokument och krav det bygger på
* Ge förståelse för de olika koder och arbetssätt som används för att kunna hantera alla de olikheter som finns inom vuxenutbildningen

Förkunskaper, Bas dag 1 & 2 Vuxenutbildning
 

Antal platser: 10

Observera att det angivna datumet ovan inte gäller, då det är flexibel start! 

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 

 

Boka nu