Utbildningar

Extens Betyg Vuxenutbildning

Från: 12 / 11 - 2020, kl 9:00

Till: 12 / 11 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Det här är en kurs för dig som skall hantera skolans betyg inom vuxenutbildningen. Betyg är en myndighetsutövning och kräver därför ett rättssäkert arbetssätt. Genomgång av betygsflödet och de olika koder som används för att leva upp till de myndighetskrav som finns angående betygshanteringen samt de olika typer av dokument som skall skrivas ut.

Utbildningen kommer att:

  • Ge kunskap om hur kvalitetssäkrande arbete underlättar betygsprocessen
  • Hjälpa dig att få ett rättssäkert system som speglar de dokument och krav det bygger på
  • Ge förståelse för de olika koder och arbetssätt som används för att kunna hantera alla de olikheter som finns inom vuxenutbildningen

                        

Förkunskaper: Extens Bas dag 1 & 2 Vuxenutbildning
Antal platser: 10
 

Boka nu