Utbildningar

Extens Systemansvarig dag 3

Från: 9 / 9 - 2019, kl 9:00

Till: 9 / 9 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

Den här utbildningen vänder sig till dig som är utsedd att vara system-/rutinansvarig för Extens i din kommun eller på din skola. Du har genomgått utbildningen Systemansvarig Bas dag 1 och vill fördjupa dig mot avancerad nivå.     

                                          
Förkunskaper: Extens Systemansvarig dag 1 & 2                 
Antal platser: 10
 

Observera att det angivna datumet ovan inte gäller, då det är flexibel start! 

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 
 

Boka nu