Förskola/Fritidshem

Förskola/Fritidshem

IST Administration

IST Administration för Förskola & Fritidshem ger kommunen full kontroll på alla administrativa processer och alla ingående enheter.  Här finns också funktioner som gör det lättare för vårdnadshavare och administratörer att kommunicera med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Här finns också funktioner som underlättar administratörens dagliga arbete genom att listor, fakturor, meddelanden till vårdnadshavare och liknande rutinuppgifter kan göras snabbt och enkelt. Administratören kan även kommunicera med vårdnadshavarna via post, e-post eller SMS i processens olika faser. Lösningen ger verksamhetsansvariga en tydlig helhetsbild och verktyg för att göra den dagliga verksamheten maximalt effektiv. Alltid tillgängligt, lätt att använda och mycket effektivt.

IST Lärande

Med IST Lärande får du som förälder tillgång till en lång rad tjänster som gör vardagen lite enklare och effektivare. Via webben kan du titta på schema och se veckoplanering, du kan också meddela dig med personalen och ta emot meddelanden både via e-post och SMS . IST Lärandes applikationer ger dig den insyn och kontroll du behöver för att känna dig trygg. Alltid tillgängligt och mycket lätt att använda.

Bengt Kristoffersson

Kontakta IST och boka en demo!