Förskola/Fritidshem

Ett modernt administrativt system som ger användarna tillgång till relevanta tjänster dygnet runt. Här finns information om allt från vilka förskolor/fritidshem som finns och platser som är tillgängliga, till funktioner för ansökan, köhantering, erbjudanden och placering.

Förskola/Fritidshem

Ett modernt administrativt system som ger användarna tillgång till relevanta tjänster dygnet runt. Här finns information om allt från vilka förskolor/fritidshem som finns och platser som är tillgängliga, till funktioner för ansökan, köhantering, erbjudanden och placering.

IST Applications för Förskola/Fritidshem

IST Applications ger kommunen full kontroll på alla administrativa processer och alla ingående enheter.  Här finns också funktioner som gör det lättare för vårdnadshavare och administratörer att kommunicera med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Här finns också funktioner som underlättar administratörens dagliga arbete genom att listor, fakturor, meddelanden till vårdnadshavare och liknande rutinuppgifter kan göras snabbt och enkelt. Administratören kan även kommunicera med vårdnadshavarna via post, e-post eller SMS i processens olika faser. IST Applications ger verksamhetsansvariga en tydlig helhetsbild och verktyg för att göra den dagliga verksamheten maximalt effektiv. Alltid tillgängligt, lätt att använda och mycket effektivt.

Bengt Kristoffersson

Kontakta IST och boka en demo!