Förskola/Fritidshem

Allt samlat på en plats, tillgängligt dygnet runt.

Förskola/Fritidshem

Allt samlat på en plats, tillgängligt dygnet runt.

IST Applications för Förskola/Fritidshem

Med IST Applications får personal och föräldrar/vårdnadshavare tillgång till en lång rad tjänster som gör vardagen lite enklare och effektivare. Här hittar man information om allt från vilka förskolor, fritidshem och platser som är tillgängliga, till funktioner för ansökan, köhantering, erbjudanden och placering. IST Applications för Förskola/Fritidshem ger dig full kontroll på alla processer i den dagliga verksamheten.  Här finns till exempel funktioner som förenklar och säkerställer kommunikationen mellan personal och föräldrar. Här finns också funktioner som underlättar personalens arbete genom att listor, meddelanden till vårdnadshavare och liknande rutinuppgifter kan göras snabbt och enkelt. Här finns  även möjlighet att kommunicera med vårdnadshavarna via post, e-post eller SMS . IST Applications ger en tydlig helhetsbild och verktyg att göra den dagliga verksamheten maximalt effektiv. Alltid tillgängligt, lätt att använda och mycket effektivt

Vill du veta mer om IST Applications för Förskola/Fritidshem

IST Förskola/Fritidshem

IST Lämna & Hämta

IST Lärande

Bengt Kristoffersson

Kontakta IST och boka en demo!