Grundskola/Gymnasieskola

Mer tid över till det som är allra viktigast – dina elever.

Grundskola/Gymnasieskola

Mer tid över till det som är allra viktigast – dina elever.

IST Applications för Grundskola/Gymnasieskola

Med IST Applications får du mer tid över till det som är allra viktigast – dina elever. Med allt från schemaläggning, skolval, närvaro, frånvaro och kommunikation till nya verktyg för lärande och professionsutveckling erbjuder IST Applications effektivt stöd för såväl den dagliga administrationen som i den pedagogiska processen. Applikationerna har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkla att förstå använda. De är utformade för att bidra till ett effektivt arbetssätt, till exempel genom att automatisera uppgifter där så är möjligt. IST Applications ger ett utmärkt stöd till skoladministratörer, skolledare, lärare och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Nu och i framtiden.

Vill du veta mer om IST Applications för Grundskola/Gymnasieskola?

IST Skola

IST Närvaro & Frånvaro

IST Lärande

IST Kvalitetsarbete

IST Professionsutveckling

IST Kommunikation

Rickard Skarin

Kontakta IST och boka en demo!