Utbildningar

Grundutbildning IST Lärande för administratörer

Från: 3 / 3 - 2020, kl 9:00

Till: 3 / 3 - 2020, kl 12:00

Var: Vid egen dator

Utbildningen ger en överblick av hur IST Lärande påverkas av andra produkter såsom IST Administration och Google Classroom. Utbildningen ger också konkreta tips om hur arbetet kan förberedas i IST Lärande för att
underlätta för lärare. Huvudmålet med utbildningen är att öka förståelsen för hur god planering, framförhållning och kunskap om hur problem kan rapporteras kan påverka användandet av IST Lärande positivt.
 

Innehåll: 

  • Flödet mellan IST Administration & IST Lärande
  • Checklista på hur datum påverkar IST Lärande
  • Hur ska man tänka i Google Classroom
  • Applikationsinställningar
  • Loggmeddelanden & Synkstatus
  • Rapporterade ärenden
  • Supportprocessen
  • Hjälpportalen

Antal platser: 20

Pris:  1295 kr exkl moms
 

Boka nu