Hilde Benno Vaage blir tillförordnad VD för Edtechbolaget IST AB

Hilde Benno Vaage blir tillförordnad VD för Edtechbolaget IST AB

Hilde Benno Vaage är ny tillförordnad VD

26 / 5 - 2020

Hilde Benno Vaage tar över som tillförordnad VD på den svenska marknaden för Edtechbolaget IST AB, och ersätter därmed Andreas Fridell.

Hilde kommer närmast från tjänsten som Head of Product Management och Role Manager på IST Group, då med ansvaret att överse ISTs produktutveckling och produktstrategier, samt att säkerställa ett högt användarfokus i företagets lösningar.

Ett ännu större fokus på kundnytta
– Vi satsar för framtiden, och Hilde är rätt person att leda det arbetet på den svenska marknaden. Det svenska bolaget kommer framöver jobba ännu tätare tillsammans med vår utvecklingsavdelning för att säkerställa en hög kvalitetsnivå i våra leveranser. Vi vill sätta ännu mer fokus på kundnytta, och Hilde har de insikter som krävs för att leda det arbetet, säger Louise Bagewitz, tf. CEO, IST Group AB.

– Det är en utmanande tid för alla nu, men det gör det ännu viktigare att se framåt. Vi skapar nu en organisation där kundnyttan alltid står i centrum, vi renodlar vårt erbjudande för både B2B- och B2C-kunder och vi digitaliserar våra utbildningar för att göra dem mer tillgängliga. Det ska bli spännande att få fortsätta det förändringsarbete som nu är påbörjat, säger Hilde Benno Vaage, tf. VD, IST AB.

Hilde tar över som VD för IST AB från och med den 22 april 2020.

För mer information, kontakta:
Hilde Benno Vaage, tf. VD IST AB, Hilde.Benno.Vaage@ist.com, +47 (0) 99 63 31 51
Louise Bagewitz, tf. CEO, IST Group, Louise.Bagewitz@ist.com, +46 (0) 70 638 64 07