Utbildningar

Inför SCB-export 15 oktober Grundskola

Från: 17 / 9 - 2019, kl 9:00

Till: 17 / 9 - 2019, kl 16:00

Var: Stockholm

En utbildning för dig som hanterar grundskolans exporter till SCB den 15 oktober (för både Extens och IST Administration).
Fokus kommer att vara på elevinsamlingen, men hanterar även insamlingen av pedagogisk personal.
Utbildningen inehåller:

  • Genomgång av innehållet i insamlingen
  • Kvalitetssäkring och kontroll av er data
  • Skapande av exportfil till SCB
  • Hantering av felmeddelanden och felsökning

Förkunskaper: Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola

Antal platser: 10
 

Boka nu