Utbildningar

Inför SCB-export Ämnesprov och Betyg Grundskola

Från: 4 / 6 - 2019, kl 9:00

Till: 4 / 6 - 2019, kl 16:00

Var: Stockholm

En utbildning för dig som hanterar grundskolans exporter av ämnesprov och betyg till SCB i juni.
Utbildningen innehåller:

  • Genomgång av innehållet i insamlingen
  • Kvalitetssäkring och kontroll av er data
  • Skapande av exportfil till SCB
  • Hantering av felmeddelanden och felsökning

Förkunskaper: Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola

Antal platser: 10
 

Boka nu