IST Administration

IST Administration

Effektiv hantering på alla nivåer

IST Administration är en användarvänlig och rollbaserad lösning som ger stöd i alla processer – hela vägen från årsplanering till daglig administration i skolan. IST Administration ger bättre hantering, bättre datakvalitet och förenklar samtidigt det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds lokalt. Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras i den process där de uppstår, samtidigt som de stora och tunga processerna är automatiserade. IST Administration vänder sig till Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

IST Administration finns för verksamheterna

Förskola/Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Musik & Kultur

Vux & SFI

Planerade uppdateringar inom IST Administration:

Kontakta din kundansvariga!

Kontakta oss för mer information om IST Administration!