Utbildningar

IST Administration för Förskola, för administratörer

Från: 26 / 11 - 2019, kl 9:00

Till: 26 / 11 - 2019, kl 16:00

Var: Stockholm

Vi börjar med en övergripande genomgång av systemet. Därefter går vi igenom arbetsgången från grunden och ser hur vi kan hantera ärenden på ett tidssparande, korrekt och rättssäkert arbetssätt. För att genomföra processerna på ett funktionellt sätt är det viktigt att ha förståelse för de flöden som ligger till grund för de olika verksamhetsformerna.

Antal platser: 10
 

Boka nu