Utbildningar

IST Administration Grupphantering Grundskola

Från: 2 / 12 - 2020, kl 9:00

Till: 2 / 12 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Grundutbildning för dig som är administratör i IST Administration för grundskolan. Utbildningen kan också var en repetition för dig som ska göra grupphanteringen för andra eller tredje gången i IST Administration.

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om: 

  • Gruppernas betydelse i tjänsteplanering och integrationer mot lärandeverktyg och schema.
  • Timplanens koppling till undervisningsgrupper.
  • Val och hantering av olika grupptyper.
  • Gruppmallar och grupporganisation.
  • Samläsning mellan olika klasser och/eller skolor.
  • Koppling av elever till grupper.
  • Lärares koppling till grupp och eventuella behov av justering tjänstgöringstimmar.
  • Förberedelse för/överföring av underlag till schemaprogram.

Förkunskapskrav: Basutbildning IST Administration eller motsvarande utbildning inom ett införandeprojekt
 

Antal platser: 8
 

Boka nu