Utbildningar

IST Administration för Systemansvariga

Från: 17 / 11 - 2020, kl 9:00

Till: 17 / 11 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd att vara central administratör/systemansvarig för IST Administration i din organisation. Vi går igenom de uppgifter och moment som ingår i rollen som systemansvarig för IST Administration.

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om:

 • En förståelse för hur IST Administration är uppbyggt. 
 • Kunskap om grundläggande funktioner och processer.
 • Konton och behörigheter
 • Hantering av centrala register, ämnen/kurser, timplaner och central läsårskalender.
 • Skolpliktsbevakning för grundskolan. - Befolkningsimport/Direktuppslag.
 • Import lärarlegitimation.
 • Exporter till myndigheter och/eller andra system.
 • Rutin/hantering av personer med skyddade uppgifter.
 • Uppdateringar, spridning av funktionsnyheter.
   

Förkunskapskrav: Basutbildning IST Administration eller motsvarande utbildning inom ett införandeprojekt

Antal platser: 8
 

Boka nu