Utbildningar

IST Analys Workshop Grundskola

Från: 20 / 12 - 2019, kl 9:00

Till: 20 / 12 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

En workshop för dig som jobbar med IST Analys på grundskolan. Under dagen arbetar du med att ta fram din egen statistik kring t. ex. ämnesprov, betyg, meritvärden, behörighet, närvaro- och frånvaro. Vi diskuterar tillsammans vilka urval som ska göras och hur du kan presentera dina data på bästa sätt.

Förkunskaper: Basutbildning i IST Analys

Notering: Arbete med egen data.

Antal platser: 10

Observera att det angivna datumet ovan inte gäller, då det är flexibel start! 

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 

 

Boka nu