Utbildningar

IST Analys workshop Vuxenutbildning

Från: 24 / 1 - 2017, kl 9:00

Till: 24 / 1 - 2017, kl 16:00

Var: Stockholm

En workshop för dig som jobbar med IST Analys inom vuxenutbildningen. Under dagen arbetar du med att ta fram din egen statistik kring t. ex. nationella prov, betyg, genomförda poäng, närvaro- och frånvaro, aktiva elever. Vi diskuterar tillsammans vilka urval som ska göras och hur du kan presentera dina data på bästa sätt.
Förkunskaper: Basutbildning i IST Analys.
Notering. Arbete med egen data.

Antal platser: 10
Kursledare:  Michel Antonio

Boka nu