Utbildningar

IST Förskola och fritidshem för systemadministratörer

Från: 23 / 12 - 2019, kl 9:00

Till: 23 / 12 - 2019, kl 16:00

Var: Flexibel ort

Den här kursen riktar sig till systemadministratörer med inriktning på IST Skolbyte. Kursen innehåller allt en systemadministratör bör kunna och känna till för att hantera IST Skolbyte på en central nivå; allt från utbud, notifieringar och elevadministration till hur flödet mellan systemen IST Skolbyte och Extens fungerar.

Observera att det angivna datumet ovan inte gäller, då det är flexibel start! 

Nyhet; Flexibel start

För vissa av våra inplanerade utbildningar tillämpar vi begreppet ”Flexibel start”. Det innebär att det inte finns något inbokat datum när utbildningen ska hållas. Först då 5 personer har anmält intresse för en utbildning, skickas det ut ett formulär där man får kryssa i alla datum som man har möjlighet att gå på utbildningen. Det datum som flest har valt, minimum 4 personer, avgör när utbildningen kommer att genomföras. Samma princip tillämpas för Flexibel ort. 

Antal platser: 10
 

Boka nu