IST Schema

IST Schema

IST Schema

IST Schema stödjer allt ifrån den lilla skolans behov av enkelhet och flexibilitet till den stora skolans komplexitet. För den mindre skolan finns den enkla schemaläggningen där man lägger ut lektionerna i en schemavy. Med ett grafiskt anpassat gränssnitt hjälper programmet till med att visa var man kan lägga en lektion. Med en gemensam schemalösning kan flera schemaläggare samtidigt arbeta med schemat. IST Schema innehåller också ett behörighetssystem där användare kan ges olika rättigheter att arbeta i schemat eller bara läsa informationen. Flera skolor kan också dela samma schemalösning vilket ger möjlighet att dela på resurser så som salar och lärare. Det är även möjlighet till schemaoptimeringen som innebär att programmet lägger schemat utifrån de förutsättningar du anger. Före schemaläggningen får man veta om det är möjligt att lösa alla önskemål eller om man måste ändra på någon förutsättning. Efter optimeringen görs mindre justeringar. Schemat kan sedan presenteras via papper, på webben eller i appen och blir underlag för lärarens närvaro/frånvaroregistrering på varje lektion.

Kontakta din kundansvariga!

Kontakta oss för mer information