IST Lärande för Vårdnadshavare

Få inblick i ditt barns lärande och utveckling

IST Lärande för Vårdnadshavare

Få inblick i ditt barns lärande och utveckling

Få inblick i ditt barns lärande och utveckling

Med IST Lärande får du som vårdnadshavare/förälder mer insyn i ditt barns dagliga skolarbete och större möjlighet att engagera dig i barnets lärande och utveckling. Detta genom att du får tillgång till bedömningar, omdömen och åtgärdsprogram. Som vårdnadshavare kan du även förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal som läraren valt att dela. Via bloggen kan du få åtkomst till veckobrev och planeringar.

Följ ditt barns arbete och mål

1  Bedömda uppgifter

1 Omdömen

1 Utvecklingssamtalet

1 Extra anpassning

1 Betygsvarning

1 Åtgärdsprogram

1 Blogg, veckobrev och planeringar

Delaktighet för dig som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du tillsammans med barnet få inblick i skolvardagen, närsomhelst hemifrån. Det öppnar upp för delaktighet. Du ser ditt barns arbete, utveckling och mål, där du kan bidra med rätt stöd. När ny aktivitet publiceras till dig som vårdnadshavare kan en mailnotis erhållas.