Webbinarium

Här finner ni länkar till aktuella Webbinarium som vi erbjuder.

Webbinarium

Här finner ni länkar till aktuella Webbinarium som vi erbjuder.

Agera Behörigt

Agera Behörigt är en utbildning för dig som är lärare i dag, men som saknar formell behörighet. Du som genomför utbildningen kommer att bli mer trygg i din roll som lärare, få en djupare kunskap om pedagogik och didaktik samt konkreta verktyg för att hantera olika klassrumssituationer. Webbinariet fungerar som  information om utbildningsserien. 

Anmäl dig här

Läs mer om Agera Behörigt

IST Lärande

IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen, utvecklingssamtal och kommunikation på ett och samma ställe. IST Lärande är utvecklat för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i vardagen.

Anmäl dig här, IST Lärande för Google

Anmäl dig här, IST Lärande för Microsoft

IST Medgivande

IST Medgivande är en molnbaserad lösning för enkel hantering av föräldramedgivande. Tjänsten underlättar för kommuner och skolor att hämta in information från föräldrar som på ett smidigt sätt kan ge sitt godkännande digitalt. Självklart med full datasäkerhet enligt GDPR.

Anmäl dig här

Läs mer om IST Medgivande

IST Regional Samverkan

Regional samverkan ger en effektiv hantering och tillförlitlig statistik av elevbidrag och interkommunal ersättning. Det är en unik webblösning som minskar administration och minimerar risken för felaktiga utbetalningar av elevbidrag till kommuner samt friskolor i hela landet.

Applikationen erbjuder funktionalitet för statistik över elev- och betalningsströmmar, både i detalj och på regional nivå.

Anmäl dig här!

Ida Claeson