Webbinarium

Här finner ni länkar till aktuella webbinarium som vi erbjuder.

Webbinarium

Här finner ni länkar till aktuella webbinarium som vi erbjuder.

IST Lärande Förskola

IST Lärande för Förskola är utvecklat för att underlätta och effektivisera planering, kommunikation, dokumentation och samtalsbokning. IST Lärande för förskola förenklar uppföljning av hur verksamheten bidrar till barns utveckling utifrån läroplanens mål (Lpfö 18). Verktyget ger pedagogen effektiv administration kring kvalitetsarbetet, samt en förenklad bokning av tider för utvecklingssamtal. Den dokumentation som har gjorts i verktyget kan sedan användas som underlag vid utvecklingssamtalet då pedagogen informerar om barnets utveckling och lärande. IST Lärande för Förskola vänder sig till rollerna Barn & Elev, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör. 

Vi erbjuder nu ett webbinarium för dig som vill ta tillfället i akt att kika närmare på verktyget, samt få möjlighet att ställa frågor. 

Just nu har vi inga webbinarier inplanerade för IST Lärande Förskola. 

IST Medgivande

IST Medgivande är en molnbaserad lösning för enkel hantering av föräldramedgivande. Tjänsten underlättar för kommuner och skolor att hämta in information från föräldrar som på ett smidigt sätt kan ge sitt godkännande digitalt. Självklart med full datasäkerhet enligt GDPR.

Just nu har vi inga webbinarium planerade för IST Medgivande.

Läs mer om IST Medgivande

IST Regional Samverkan

Regional samverkan ger en effektiv hantering och tillförlitlig statistik av elevbidrag och interkommunal ersättning. Det är en unik webblösning som minskar administration och minimerar risken för felaktiga utbetalningar av elevbidrag till kommuner samt friskolor i hela landet.

Applikationen erbjuder funktionalitet för statistik över elev- och betalningsströmmar, både i detalj och på regional nivå.

Just nu har vi inga webbinarium planerade för Regional Samverkan.

Ida Claeson

Kontakta Ida!