Lärarfortbildning från IST

En utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor.

Lärarfortbildning från IST

En utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor.

Ny utbildningsserie

IST introducerar, tillsammans med meriterade lärarutbildare, en ny utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor. Målet är att ge bättre möjligheter att möta utmaningen med exempelvis lärarbrist, rättssäker bedömning och synen på kunskap och undervisning. Utbildningarna har utvecklats av Sten Arevik, lektor i didaktik och en av Sveriges mest renommerade lärarutbildare. Han samarbetar med flera andra välkända lärarutbildare - Göran Svanelid, Ann S. Pihlgren, Eva Färjsjö och Mariann Kuusivuori.

Utbildningarna går att ta del av som enskilda föreläsningar eller mer fördjupande kurser som löper under längre perioder. Föreläsningarna passar exempelvis utmärkt för upptaktsdagar eller som inledning av studiedagar. Kurserna kan anpassas efter lokala förhållanden och behov.

Fyll i en intresseanmälan, för att få mer information om våra lärarfortbildningar nedan:

Intresseformulär

Föreläsningar

1 Bedömning och betyg – vad gäller?
1 Hur kan du arbeta med IKT?
1 Källkritik, eller betydelsen av en kritisk blick
1 Med språket som kunskapsredskap
1 Hur gör vi när eleverna inte mår bra?
1 Studiestrategier och studieteknik
1 Ämnesdidaktik i valt ämnesområde
1 Introduktions- och inspirationsföreläsning för obehöriga lärare
 

Kurser

1 Förstelärarfortbildning
1 Bedömning och betyg
1 Psykosociala aspekter på lärararbetet
1 Didaktisk fördjupning
1 Agera behörigt

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer om Lärarfortbildning från IST?