Linköpings skolor möter framtiden med IST

Linköpings skolor möter framtiden med IST

Linköpings skolor möter framtiden med skoladministrativt system från IST

28 / 2 - 2019

Linköpings kommun väljer IST som leverantör av nytt skoladministrativt IT-system. Avtalet tecknas för upp till 10 år och innefattar samtliga förskolor och skolor i kommunen.

– Linköpings kommun har haft som ambition att upphandla ett användarvänligt och effektivt system som både utvecklar verksamheten och förbättrar tillgängligheten för olika roller i skolan. Vi är stolta över att vi får förtroendet att bidra till detta viktiga arbete, säger Bengt Kristoffersson, key account manager på IST.

Nya digitala möjligheter

Systemet som upphandlats är IST Administration, ett molnbaserat system som förenklar samverkan mellan de roller som leder och administrerar den dagliga verksamheten i skolan. Stöd finns för allt från årsplanering till daglig administration och digital kommunikation mellan hem och skola.

  • Ungefär 35 000 barn/elever och 6 000 medarbetare kommer att kunna använda digitala tjänster kopplade till systemet.
  • Upphandlingen avser leverans, installation, införande och nyttjanderätt av IST Administration samt även support och vidareutveckling av systemet.
  • Systemet kommer att införas i en verksamhet i taget, först förskola, därefter grundskola och sedan gymnasium, kulturskola och vuxenutbildning.

Ledande på marknaden

IST har cirka fem miljoner användare och är Skandinaviens ledande edtech-företag inom administration, lärande och schema med hemmamarknader i Skandinavien och Tyskland.

– Samarbetet befäster vår position och vi ser fram emot att leverera en framtidsanpassad, digital lösning för Linköpings många skolor, säger Björn Andersson, vd IST Sverige.  

Det nya systemet ska stödja arbetet inom samtliga skolverksamheter; förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, kulturskola och vuxenutbildning. Avtalet värderas till minst 35 miljoner kronor fördelat på upp till 10 år.

För mer information, kontakta

Bengt Kristoffersson, key account manager IST, bengt.kristoffersson@ist.com, +46 8 691 46 68
Björn Andersson, vd IST Sverige, bjorn.andersson@ist.com, +46 (0)703-840 505