Verksamhetsstöd för en skola i kontinuerlig utveckling.

Verksamhetsstöd för en skola i kontinuerlig utveckling.

Framtidens lösning tillgänglig idag.

IST Applications för administration är utvecklat för att möta de utmaningar och krav som ställs på en modern skolan –nu och i framtiden. Med IST Applications får du tillgång till en rad verktyg som hjälper dig att jobba både smartare och effektivare och som förbättrar och förenklar kommunikation och samverkan mellan de olika roller och system som finns din skolan.

IST Applications för Förskola/Fritidshem

IST Applications för förskola och fritidshem gör den övergripande administrationen och den dagliga verksamheten enklare och effektivare och säkerställer att regler och rutiner följs. Minsta möjliga tid läggs på pappersarbetet och mesta möjliga tid på barnen och deras behov.

Mer om Förskola/Fritidshem

IST Applications för Grundskola/Gymnasieskola

Underlättar och effektiviserar administration och planering och säkerställer att regler och rutiner följs. Förenklar vardagen för lärare och rektorer/skolledare och skapar mer tid att fokusera på eleverna och deras behov. IST Applications ger ett bra och viktigt stöd i den pedagogiska processen och lärandet.

Mer om Grundskola/Gymnasieskola

IST Applications för Musik & Kulturskola

Användarvänlig applikation för musik & kulturskola som underlättar och effektiviserar administration och planering och säkerställer effektiv hantering från utbud till antagning.

Mer om Musik & Kulturskolan

IST Applications för Vux & SFI

Kompletta och användarvänliga applikationer för vuxenutbildning och SFI som minskar administrationen och erbjuder effektiv och säker hantering från utbud till antagning. Schemaprogram är marknadens mest moderna och stödjer allt ifrån små till stora skolors behov.

Mer om Vux & SFI

Staffan Lothsson

Kontakta IST