Om IST

IST har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan.

Om IST

IST har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan.

Syftet

“The purpose with IST is to do something of importance to society.
To do that really well, is what matters to me.”

Björn Sundeby, grundare och styrelsens ordförande

Historien om IST är inte bara en berättelse om ett företag, det är också en historia om dess grundare, Björn Sundeby. En energisk man med många idéer och ett starkt entreprenörsdriv. 1982 insåg han att datorer och programmering var framtiden och startade IST. I över trettio år nu har bolaget arbetat med ett tydligt fokus – att leverera system och tjänster till skola och skolförvaltning. Arbetet fortskrider, så gör också historien om IST.

Kärnvärden

Ärliga – vi är trovärdiga och pålitliga. Vi håller alltid våra löften och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Därför både kan och vill vi ta ansvar för våra handlingar och beslut.
Professionella – vi är affärsmässiga och arbetar alltid med kundvärdet och kundnyttan i fokus.     
Kreativa – vi brinner för nya idéer. Vi utvecklar, integrerar och hittar ständigt nya sätt att använda ny teknologi. Genom samarbete och kommunikation gör vi det bästa möjliga av våra resurser och utvecklar nya sätt att hjälpa människor och verksamheter att bli både bättre och effektivare. 

Vision

"Everyone is entitled to a good school."

Från den dag IST grundades har vårt arbete handlat om att hjälpa skolor och förskolor att bli bättre. Vi anser att alla barn och elever har rätt till en bra skola och vi är beredda att bidra med vår kunskap och vårt engagemang för att förverkliga den visionen. IST hjälper människor och organisationer att utvecklas och lära mer – nu och i framtiden.

Mission

”With our experience, knowledge and technology we make sure everyone Learn more.”

Vår uppgift är att ge alla som arbetar i eller med skola och förskola de verktyg de behöver för att göra sitt jobb så bra som möjligt. Genom att lyssna på våra användare säkerställer vi att våra system och lösningar ger administratörer, rektorer, lärare, ledare och pedagoger i förskolan, elever och föräldrar, mer tid för det som är allra viktigast.

Ledningsgruppen

Det här är Tommy Eklund. År 2015 började han som VD (CEO) på IST. Under hans ledning har IST tagit stora steg och utvecklats till ett modernt och ledande Edtech-företag. Under Tommys ledning har vi också en ny vision på plats – Everyone is entitled to a good school. Vi har också skapat ett helt nytt Business to Consumer erbjudande – IST Home – med föräldrar och elever som en ny kundgrupp. En utveckling som innebär att vi på IST nu är delaktiga i och bidrar till alla delar av barnens lärande. Ledningsgruppen består av sju personer. Du kan läsa mer om Tommy och ledningsgruppen här.

Management Team

Korta fakta

Omstättning: 350 MSEK
Marknader: Sweden, Norway, Denmark & Germany
Anställda: 400
Kontor: 8
Användare: 5 miljoner användare i ca 400 kommuner

Årsredovisning 2016

Socialt ansvarstagande

Ett starkt socialt ansvarstagande genomsyrar allt vi gör på IST. Vår övertygelse och främsta källa till motivation är att alla ska få möjligheter att utvecklas och leva ett meningsfullt liv. På sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer här:

IST social responsibility.

We are the TwISTers

Vi uträttar stordåd. Vi skriver kod som kan förändra världen. Vi lyssnar och lär av våra användare, människor som litar på oss och våra lösningar. Vi utmanar varandra och vedertagna sanningar. Vi hjälper varandra att växa och utvecklas genom att ständigt lära oss mer och nytt. Vi är TwISTers. Du är välkommen att bli en du också.

Welcome to our World

Björn Andersson

Kontakta IST