Partners

För IST är fördelarna och vikten av samarbeten med andra företag självklara. Eftersom vi har som avsikt att fortsätta växa och ge ökat kundvärde blir partnerskap också en naturlig del av ISTs affärsstrategi. Det är genom partnerskap vi kan nå våra mål utan att kompromissa varken med kvalitet eller innovationstakt inom våra kärnområden.

Partners

För IST är fördelarna och vikten av samarbeten med andra företag självklara. Eftersom vi har som avsikt att fortsätta växa och ge ökat kundvärde blir partnerskap också en naturlig del av ISTs affärsstrategi. Det är genom partnerskap vi kan nå våra mål utan att kompromissa varken med kvalitet eller innovationstakt inom våra kärnområden.

Fördelar med ett partnerskap med IST

IST är en marknadsledande aktör, representerad hos fler än 400 kommuner på vår hemmamarknad Danmark, Norge och Sverige. Med ett erkänt starkt varumärke kan IST agera inkörsport till en för Er större marknad och affär. Genom partnerskap kan vi växa tillsammans och erbjuda både bättre lösningar och större värde för våra kunder.

Partnerområden

Gällande partnerskap är IST mer aktiv inom vissa produktområden än andra. Exemplen nedan ska dock enbart ses som just exempel. Vi letar alltid efter nya intressanta möjligheter.

Pedagogiska verktyg
IST tillhandahåller marknadens ledande stöd inom Lärande, med verktyg för pedagogisk planering, pedagogiskt genomförande, utvärdering och bedömning baserade på två av marknadens starkaste plattformar Microsoft Education samt Google Applications for Education.

Genom två nya strategiska samarbete kan vi nu också erbjuda enkel åtkomst till pedagogiskt innehåll såväl som marknadsledande analysverktyg för elevers lärande samt stöd för lärarutveckling.

Skolfotografering
Tack vare ett nytt spännande samarbete med JaRocka kan vi nu erbjuda en helt unik lösning för den välkända utmaningen med att hantera skolfotografering. Genom sömlös integration med vår partners tjänst löser vi nu med IST Fototjänst allt från föräldramedgivande till säkra köp av bilder genom användandet av ISTs ID-lösning, samt distribution.
En sann win-win för såväl kund, IST som JaRocka.

Strategiska samarbetspartners

Microsoft

Microsoft har sen grundandet 1975 blivit ett av världens ledande mjukvaruleverantör. Vi inser att kunder har mycket att vinna på en mer integrerad lösning med Microsoft Education och Office 365. Vi är därför stolta att räkna Microsoft i vår växande skara partners inom vårt produktområde Lärande.

Google

Google, grundat 1998, har målsättningen att "organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla" . Med sin kollaborativa plattform Google Application for Education, är Google en viktig partner i vårt Lärande-erbjudande. Kombinerat med våra verktyg för planering, utvärdering och bedömning kan vi erbjuda en komplett lösning för den moderna skolan. 

Skolon

Erbjuder en neutral marknadsplats för pedagogiskt innehåll. Fler än 6000 skolor har möjligheten att komma åt innehåll från ett stort (och växande) antal leverantörer genom Skolon. Som en fullt integrerad del av ISTs Lärande kan innehållet matchas mot samma läroplansmål som använts i planeringen.

JaRocka

Äntligen en helt integrerad fototjänst, levererad tillsammans med skolans administrativa lösning. Genom att både frigöra administrativa- och ledningsresurser och samtidgt erbjuda säker hantering av personinformation minskar denna lösning oron för att information ska komma på avvägar eller att något godkännande eller avtal ska saknas. Som en positiv effekt får kunden dessutom aktuella foton i sitt administrativa system, allt genom JaRockas moderna digitala lösning.

Conexus

Som marknadsledande inom kvalitets och analysarbete, bidrar Conexus verktyg till att förbättra såväl elev- som lärarprestationer. Genom översikter och summeringar tillsammans med rekommendationer för fortsatt arbete ökas kvalitet och prestationer i hela kundens organisation.

 

Bli en IST Partner

Vi söker alltid personer och företag som ser nya möjligheter och som tillsammans med oss vill skapa mervärde för våra kunder. Om vi ska bli partners så är det förstås viktigt att vi delar en del grundläggande värderingar. Så, innan Ni tar nästa steg, ta en stund och läs om vad som är viktigt för oss.

Vårt oöverträffade engagemang i stödet för våra kunder. Som en av våra kärnvärderingar är vi stolta över att ha en nära relation med våra kunder och vi finns alltid där för dem, vid varje enskilt supporttillfälle. Vi strävar efter att arbeta hårt och effektivt och vi värdesätter alltid vår kunds förtroende. Vi välkomnar alltid nytänkare men bara om Ni värderar kundnöjdhet mest av allt. Vi förutsätter att Ni inser vikten av tillförlitlighet och professionalism och kan hantera kunders ibland känsliga data samt är införstådd med tillämpliga lagar och föreskrifter på området. Fast det är ju egentligen självklart så det är klart att Ni gör. Vi värdesätter höga ambitioner och tillförlit – det gör alla affärsrelationer enklare. Vi försöker självklart vara likadana tillbaka. Syftet med ett partnerskap är att kunna erbjuda ökat kundvärde och samtidigt ge oss möjligheter för bättre affärer – vi ser fram emot ett partnerskap med Er. Då partnerskap är en väsentlig del av ISTs affärsstrategi har vi en process och dedikerad organisation som hanterar alla frågor kring samarbetet, från första stund. Ta gärna kontakt, även om Ni inte är säker på hur ett partnerskap skulle kunna se ut. Tillsammans löser vi det.

Ni kan nå vår organisation genom kontaktinformationen nedan.

Pontus Albinzon

Kontakta IST