Learn more.

Learn more.

Med marknadens modernaste produkter för administration, lärande och schema kan vi ge alla som arbetar inom skola och förskola en helhetslösning som innehåller det ni behöver för att möta era och skolans utmaningar på bästa möjliga sätt.

  • IST Administration
  • IST Lärande
  • IST Schema

IST har också ett brett tjänsteutbud som växer kontinuerligt. Här hittar du produktnära utbildnings- och supporttjänster, samt mer verksamhetsnära tjänster kring kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och det nya ledarskapet. Vårt nätverk växer ständigt och vi knyter kontinuerligt till oss nya värdefulla kompetenser och produkter. Det innebär att du som kund och användare kan dra nytta av ytterligare hundratals lösningar och integrationer från våra många samarbetspartners.

Förskola/Fritidshem

ISTs Applikationer för förskola och fritidshem gör den övergripande administrationen och den dagliga verksamheten enklare och effektivare och säkerställer att regler och rutiner följs. Minsta möjliga tid läggs på pappersarbetet och mesta möjliga tid på barnen och deras behov.

Mer om Förskola/Fritidshem

Grundskola/Gymnasieskola

Underlättar och effektiviserar administration och planering och säkerställer att regler och rutiner följs. Förenklar vardagen för lärare och rektorer/skolledare och skapar mer tid att fokusera på eleverna och deras behov.  ISTs Applikationer ger ett bra och viktigt stöd i den pedagogiska processen och lärandet.

Mer om Grundskola/Gymnasieskola

Musik & Kulturskola

Användarvänlig applikation för musik & kulturskola som underlättar och effektiviserar administration och planering och säkerställer effektiv hantering från utbud till antagning.

Mer om Musik & Kulturskolan

Vux & SFI

Kompletta och användarvänliga applikationer för vuxenutbildning och SFI som minskar administrationen och erbjuder effektiv och säker hantering från utbud till antagning. Schemaprogram är marknadens mest moderna och stödjer allt ifrån små till stora skolors behov.

Mer om Vux & SFI

Staffan Lothsson

Kontakta IST