Utbildningar

Schemaläggning Untis Bas

Från: 11 / 12 - 2018, kl 9:00

Till: 11 / 12 - 2018, kl 16:00

Var: Stockholm

Denna utbildning har som mål att lära ut grunderna i programmet för att du ska kunna lägga ett schema på ett enkelt sätt. Vi använder programmet med manuell läggning av fria lektionslängder och raster.
För enkel manuell schemaläggning klarar du dig med denna dag. För dig som vill bättra på och fördjupa dina kunskaper hänvisas till Schemaläggning Untis Fördjupning.
Utbildningen innehåller:

  • Genomgång av Untis schemaprogram
  • Hur du hanterar de vanligaste schemakomplikationerna
  • Utdata i form av utskrifter, rapporter och exporter

Antal platser: 10
Kursledare: Roland Brengesjö

Boka nu