Utbildningar

Schemaläggning Untis Fördjupning

Från: 14 / 10 - 2020, kl 9:00

Till: 14 / 10 - 2020, kl 16:00

Var: Stockholm

Denna utbildning har som mål att repetera Basutbildningens grunder i enkel schemaläggning. Vi använder programmet med manuell läggning av fria lektionslängder och raster.

Dagen är tänkt för dig som vill:

  • Friska upp dina kunskaper i manuell schemaläggning
  • Förkovra dig ytterligare med funktioner i programmet som t ex schemaläggning i Schemadialogen och tidsstyrningar av olika slag
  • Repetera schemaläggningsmomenten inför utbildning i optimering

Antal platser: 10

Boka nu!