Lärare

Mer tid till det som är viktigast. Vi kan ge dig den tiden.

Lärare

Mer tid till det som är viktigast. Vi kan ge dig den tiden.

Mer tid till det som är viktigast.

Vi kan ge dig den tiden. En stor och viktig fördel med IST Applications är att många processer har automatiserats vilket reducerar den manuella hantering till ett minimum –från första inskrivning i förskolan och hela vägen till  slutbetyg i gymnasium och vuxenutbildning. Allt med syfte att ge administratörer, skolledare och lärare mer tid till det som är viktigast för just dem

Allt för alla på ett och samma ställe

Med IST Applications får du en webbaserad lösning som du når varsomhelst, närsomhelst. Allt för alla på ett och samma ställe.

Effektivare kommunikation.

För att möta ökade krav på effektivitet och för att kunna erbjuda fler tjänster är IST Applications utvecklat för effektiv kommunikation mellan olika roller och mellan de olika system som finns i verksamheten.
Vårdnadshavare förväntar sig att bli både informerade och involverade i hur deras barn utvecklas i förskolan/skolan. Med IST Applications får man verktyg för ökad dialog, mer involvering och bättre kommunikation utan att det ökar arbetsbelastningen för dig som arbetar i skolan. Tvärt om, det spar tid.

Effektivisering av det dagliga arbetet

Rätt IT-stöd i det dagliga arbetet underlättar för de som arbetar i skolan, förskola och fritidshem. Och desto bättre stöd man har för de återkommande dagliga arbetsuppgifter, ger mer tid över till barn och elever.

Heltäckande stöd för utveckling och lärande

Att leda lärande är att leda förändringsprocesser och att tidigt förstå nya förutsättningar och vad som krävs för att hantera dem. IST hjälper er att bygga de nödvändiga funktionerna för att möta en snabbt föränderlig omvärld. Våra verktyg bildar tillsammans ett heltäckande stöd för utveckling och lärande. Bra för skolledning, bra för personal och framförallt – bra för elever.

IST Applications för Förskola/Fritidshem

Mer om Förskola/Fritidshem

IST Applications för Grundskola/Gymnasieskola

Mer om Grundskola/Gymnasieskola

IST Applications för Musik & Kulturskola

Mer om Musik & Kulturskolan

IST Applications för Vux & SFI

Mer om Vux & SFI

Rickard Skarin

Kontakta IST