Dagtilbud Personale

Ændring af opsætning ved Seniordage

Vi har nu, på opfordring fra flere af brugerne af Dagtilbud Personale, ændret den måde, hvorpå Seniordage indgår i arbejdstidsberegningen og opgørelsen for medarbejdere, der har Seniordage registreret.

Det betyder, at I med næste opdatering d. 20. november 2023, får mulighed for selv at bestemme om Seniordage skal indgå i medarbejderens arbejdstid med den planlagte arbejdstid eller med en normdag.

Opsætning

For at gøre det så nemt for dig som muligt, har vi opsat løsningen til, at Seniordage indgår i arbejdstidsberegningen og opgørelsen med den planlagte arbejdstid. Ønsker du, i stedet for at Seniordage skal indgå med en normdag, skal I selv ændre dette under Opsætning │Lønarter og fraværstyper. Se vejledningen for yderligere information;

Opsætning af Seniordage i Dagtilbud Personale.

Visning af Seniordage for medarbejdere med beskæftigelse, der starter d. 1/8/23 eller efter

Ændringen i opsætningen betyder, at visningen af Seniordage fremover ser anderledes ud både for dig og for medarbejderen på medarbejdersiden. Samtidig kan resttiden afvige en smule fra tidligere visning, da seniordagene ikke længere er fratrukket medarbejderens nettotid. Se vores vejledning for yderligere beskrivelse;

Opsætning af Seniordage i Dagtilbud Personale.

Visning af Seniordage for medarbejdere med beskæftigelse, der er startet før eller går hen over 1/8/23

For medarbejdere, hvis beskæftigelse begynder før 1/8/23, vil der ikke være ændringer i beregningen. Her vil ændringen først træde i kraft, når der oprettes en ny beskæftigelse. Når næste beskæftigelse oprettes, vil visningen og resttiden ændres, ligesom det er beskrevet i ovenstående afsnit.

Vigtigt!

Det er vigtigt, at du inden opdateringen orienterer dig i vejledningen, så du ved, om du vil bibeholde den indstilling, vi har lavet, hvor Seniordage indgår i arbejdstidsberegningen og opgørelsen med den planlagte arbejdstid eller, om du vil ændre opsætningen, så Seniordage indgår med en normdag – hvis det eventuelt indgår i lokalaftale.