Privatliv er en fundamental menneskelig rettighed. Derfor er privatlivspolitik og efterlevelse af GDPR vigtigt for os.

Ved at integrere privatlivspolitik som en del af vores processer og rutiner lever vi op til vores forpligtelse som leverandør, samtidig med at vi efterlever lovgivningen på databeskyttelsesområdet.

Privatlivspolitik

Personoplysninger findes i mange forskellige former og måder at blive gemt, transmitteret og brugt på. Forskellige informationer kan samlet set føre til identifikationen af en bestemt person – herunder personoplysninger.

Databeskyttelse handler om at bevare fortrolighed, integritet og tilgængelighed af information, som vi behandler eller kontrollerer personoplysninger til.

Vi har en risikobaseret tilgang til al informationshåndtering, herunder databeskyttelse. Vi identificerer risici forbundet med vores forretning, vi vurderer og analyserer og planlægger nødvendige modforanstaltninger for at mindske risiciene til et acceptabelt niveau.

Du finder den seneste version af vores privatlivspolitik her.

Vi er undervejs med en dansk version.