This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

IST Personkreds

Foretager du løbende GDPR-kontrol af brugeradgange til børns data i SkoleGrunddata/Aula?

I mange tilfælde har kommunen begrænset arbejde med at vedligeholde og kontrollere brugeradgangene til data i SkoleGrunddata/Aula, da det kun er forældremyndighedshavere, som har adgang.

Der er dog også en del børn, som kræver mere arbejde for kommunen. Det gælder fx anbragte børn, hvor det er en manuel opgave at tildele og vedligeholde brugeradgangene til børnenes data.

Det er et stort manuelt arbejde at sikre nødvendige systematiske og periodiske GDPR-kontroller af brugeradgangene.

IST personkreds optimerer administration af brugeradgange til børns data og giver værktøjer til løbende verifikation og kontrol af brugeradgange. Det gør det nemmere at sikre overholdelse af GDPR.

Læs mere om vores første modul IST Personkreds Socialtilbud nedenfor.

IST Personkreds Socialtilbud

IST Personkreds Socialtilbud sikrer nemmere arbejdsgange og automatisering af processerne om tildeling af brugeradgange til medarbejdere på socialtilbud/bosteder samt GDPR kontroller med disse.

Med IST Personkreds Socialtilbud kan kommunen:

  • Uddelegere administration af OTP-brugeradgange på specifikke børn direkte til socialtilbud/bosteder, som gør dette via selvbetjening
  • Sikre, at OTP-brugeradgange periodisk bliver verificeret af socialtilbuddet/bostedet via selvbetjening
  • Få fuldt indblik i OTP-brugeradgange samt verificeringerne af disse
  • Modtage advarsler, når socialtilbud/bosteder ikke verificerer OTP-brugeradgange til de fastsatte frister
  • Sikre dokumentation for periodisk gennemført kontrol med OTP-brugeradgange.

IST Personkreds er kildesystem for ”brugeradministrative” systemer, som integrerer til IST Personkreds via åbne snitflader.

IST Personkreds integrerer med IST Elevadministration og SFO Admin.

Effektiv administration

GDPR-compliance

Integration med IST Elevadministration

Åben platform

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder