This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Produkt

IST Personkreds

Administration af kontaktpersoner

Vi er på vej med en ny løsning, som skaber en effektiv administration af anbragte børns ”kontaktpersoner” i SkoleGrunddata.

Løsningen hedder IST Personkreds, og den giver kommunen vished for en høj grad af GDPR-compliance.

Løsningen integrerer med IST Elevadministration (TEA), men bygges som en åben platform, som andre systemer også kan integrere til.

hvornår kommer løsningen?

Vi er godt i gang med udviklingen, og vi har første version af løsningen klar inden sommerferien.

Herefter gennemfører vi pilotafprøvninger i samarbejde med et par kommuner og bosteder.

Vi forventer, at løsningen er klar til drift fra september. 

Effektiv administration

GDPR-compliance

Integration med IST Elevadministration

Åben platform

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder

Vi skaber de bedste rammer for læring

Hver dag verden over gør vores administrative it-løsninger til driften af en skole eller et dagtilbud en forskel for millioner af mennesker.

Med enkle og smarte løsninger til administration, planlægning, læring og skema gør vi hverdagen lettere hver eneste dag.

Vi tilbyder dig de administrative værktøjer, som du behøver for at få mere tid til det vigtigste – børnene og eleverne.