This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Studie+

En helstøbt løsning for ungdoms- og voksenuddannelserne.

Vejledninger

Helstøbt løsning

Studie+ er en helstøbt løsning, der samler alt til brug for administrationen og samarbejdet mellem lærere og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Med Studie+ får du en brugervenlig og intuitiv løsning og en nem oversigt over nye politikker og samtykker, som sikrer overholdelse af GDPR.

Du får mulighed for udtræk af data på alle mulige måder, fx holdskemaer, fraværsoversigter og statistik.

Alt er rettighedsstyret og giver den enkelte institution fuld styring af, hvad hver enkelt bruger har adgang til.

Studie+ er desuden at finde på SKI-aftalen.

Vi samarbejder med brugerne om udviklingen af Studie+. Læs mere om samarbejdet her.

Få overblik over medarbejdernes arbejdstid

Modulet ”Arbejdstid” er til dig, der er leder på en voksen- eller ungdomsuddannelse, og som ønsker et godt overblik over medarbejdernes arbejdstid, ferie og fravær.

Med Arbejdstid får du:

  • Fuldt overblik over medarbejdernes arbejdstid og fravær
  • Mulighed for tilpasning til lige præcis din skoles behov
  • Statistik, som giver dig overblik over arbejdstid og fravær
  • Nem anmodning og godkendelse af ferie
  • Webbaseret adgang for medarbejderne
  • Integration til Statens Lønsystem.

Studie+ rummer det hele

Sæt ind over for fraværet med genveje til fraværsregistrering, holdliste og kommunikation til hold direkte fra skemaet.

Lærerne kan give og modtage opgaver, uploade tekster, links m.m. til deling med eleverne og andre lærere, føre opgavestatistik og lave undervisningsplaner for den enkelte elev.

Det smarte studiesystem

Studie+ understøtter dine behov, uanset om du er elev, lærer, leder eller administrativ medarbejder.

Som bruger vil du opleve Studie+ som en ensartet, moderne og sammenhængende løsning, der matcher den aktuelle lovgivning.

Abonnementsløsningen sikrer løbende opdatering og fuldtidssupport på alle produkter. Udviklingsarbejdet afspejler kundebehov samt de løbende ændringer i uddannelsesreformer, bekendtgørelser og vejledninger.

Du kan også få dele af Studie+ med dig i lommen. Bliv notificeret om nye samtaler og kommentarer, så snart der er nyt til dig. Se dit ugeskema og få hurtigt overblik over dine lektier, noter og fravær.

Har din skole aktiveret det, kan du også melde dig syg eller rask gennem app’en.

Elever

Her kan du administrere alle elevers data under uddannelsen. Optag ansøgere, administrer stamdata, afgiv karakterer og opret karakterlister. 

Skema

Se skemaer for lærere, hold og elever med noter og undervisningsplaner til den enkelte lektion. Book elever og lærere til samtaler, studiecafé eller møder med integration til kalenderbegivenheder i Outlook. Du kan også trække fraværsstatistikker på afdeling, hold og individniveau. 

Aktivitetskalender

Nem information til medarbejdere og elever om større begivenheder på skolen. 

Opslagstavle

Digital opslagstavle til skolens Studie+ forside, så alle kan holde sig opdateret. 

Samtale

Studie+ chatsystem til lærere og elever, hvor du også kan vedhæfte. 

Samtykke/Politik

Opret og administrer samtykkeerklæringer og skolepolitikker, som kan godkendes eller afvises af elever og medarbejdere. 

Undervisningsplan

Lav skræddersyede undervisningsforløb til eleverne i overensstemmelse med ministeriets faglige mål og kernestof på de enkelte fag. 

Ressourcer

Her kan læreren uploade de filer, der skal bruges i undervisningen – nem adgang for både læreren og eleverne. 

Forløbsplan

Opret forløbsplaner baseret på uddannelsesplaner og målgruppevurderinger fra den kommunale ungeindsats. Her kan du også styre elevernes progressionsmåling. 

Opgaver

Opret opgaver til det enkelte hold og få et overblik over afleveringer og bedømmelser, som frigives til eleven. 

Uddannelser

Her ligger den centrale elevadministration, som bl.a. indeholder indberetninger, holdplacering m.m. 

Kartotek

Hold styr på skoledage, placering af lektioner, roller, lokaler m.m. Her oprettes alle grundstenene i Studie+ til brug for videreoprettelse og drift. 

Indberetninger

Studie+ har et særskilt vindue, hvor du kan arbejde med alle de obligatoriske CØSA-indberetninger samt få overblikket før og efter indberetning. 

FLEX

Et intelligent skema- og planlægningsprogram, der automatisk kan generere skemaforslag. Hjælper dig med fagfordeling og overordnet planlægning.

Voksenuddannelse

Modul til administrationen af AMU-hold og AMU-kursister fra tilmelding på voksenuddannelse.dk til fakturering og administration af VEU-godtgørelse. 

Skolehjem

Understøtter skolehjemsadministrationens forskellige opgaver. 

Oversigter

Forskellige dataoversigter, som viser fx aktuelle hold og egne elevnoter. 

Rapportering

Giver mulighed for forskellige udtræk i en csv-fil. Et dynamisk punkt, som løbende bliver udviklet med nye muligheder for udtræk. 

Personale

Oversigt og overblik over data på lærerstab og øvrige medarbejdere. Her kan medarbejderen registrere arbejdstid, ferie m.m., og alle registreringer administreres i dette modul. 

Arbejdstid

Løsningen gør det hurtigt og nemt at registrere forbruget af tid på forskellige opgaver og muliggør en nem budgetopfølgning.

Fravær

Fraværsregistrering til skolens elever findes som både web- og appløsning. Eleverne kan registrere for sig selv og se eget fravær på app’en. 

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder