Samarbejdsstruktur Studie+

Vi inddrager brugerne i udviklingen af Studie+

Samarbejde om Studie+

IST Studie+ udvikles og udvides løbende med nye funktioner.

Det er brugerne, der kender behovet for udvikling, og vi har derfor etableret en samarbejdsstruktur, hvor brugerne og beslutningstagerne er med til at sætte retning for udviklingen, prioritere rækkefølgen og kvalificere funktionaliteten.

Samarbejdet er samlet i et advisory board, to netværksgrupper og flere forskellige arbejdsgrupper.

Du kan læse om gruppernes formål, opgaver og sammensætning her: