Tjenestetid Nyt

21. februar 2024

Tjenestetid (Trio) er opdateret til version 2.28.1

Opdateringen indeholder fejlrettelser:

Bemærk! Det er nødvendigt at lave en optælling af tiden på trækkene fra de lederstyrede puljer under Ekstraopgaver. Dette gøres lettest ved at lave en sortering i Ekstraopgaver, hvor alle trækkene fra Lederstyret Pulje søges frem. De linjer, der står med værdien 0 i timekolonnen markeres. Herefter vælges Højreklik og Optæl tid.

Vi hjælper gerne i supporten, hvis nogen ønsker hjælp til dette.

Er du klar til at fremskrive?

Når du er klar til fremskrive Tjenestetid (Trio) til skoleåret 2024/25, kan du følge denne vejledning:

Fremskrivning af Tjenestetid til skoleåret 2024/25

Arkiv