Tjenestetid Nyt

26. april 2022

Vigtig information vedrørende frigivelse af skemaversion 26
Fredag d. 22/4-22 sendte vi en mail til skolens hovedmailadresse. Denne mail skal venligst videreformidles til jeres skemalægger(e), hvis I ikke allerede har gjort det.

Mailen indeholder informationer om licensnummer, link til download samt vejledning til, hvordan programmet installeres og registreres korrekt. I mailens emnefelt står: ’Licensnøgle – Skemalægning Pro/standard, service’.

Har I ikke modtaget denne mail, kan I henvende jer til vores support på – husk at angive skolekode, så kan vi nemmere hjælpe jer.

Nyt vedr. sammenbinding af hold med hold
Som noget nyt i Skema er det nu muligt at sammenbinde et hold med et andet hold indeholdende de samme klasser. Dette betyder fx, at et hold i Tjenestetid navngivet 7AB-TYS (indeholdende klasserne 7A og 7B) nu kan sammenbindes med et hold navngivet 7AB-FRA (indeholdende de samme klasser).

I Elevadministration (TEA) skal holdene oprettes med samme betegnelser, og eleverne skal tilknyttes de respektive hold. I Elevadministration er betegnelsen på holdet oftest klassens betegnelse. Man skal derfor være opmærksom på at ændre holdbetegnelsen i Elevadministration, så den stemmer overens med betegnelsen i Tjenestetid.

Er man elev på tysk-/franskholdet vil man ved anvendelse af ovenstående fremgangsmåde kunne se henholdsvis faget tysk/fransk i det personlige skema i Aula. Samme fremgangsmåde vil også kunne anvendes ved diverse valgfag.

Samtidig vil man opnå den effekt, at man undgår, at adskillige valgfag vises i samme position i skemaet. Dermed bliver det mere overskueligt at vikardække i Vikar Basis, da man på denne måde kan vikardække en enkelt fraværende lærer, uden at det påvirker alle valgholdene. Man skal dog være opmærksom på, at brikkerne nu er knyttet op på holdet og IKKE klassen, hvilket betyder, at der vil være huller i klasseskemaerne i Aula, hvor holdbrikkerne ligger.

Arkiv, Klik her