Tjenestetid NYT (Trio) arkiv

Her ses de tidligere udsendte ‘Tjenestetid Nyt’.

24. juni 2024

Vi har opdateret Trio+

Trio+ Præsteret arbejdstid

Fejlrettelser

I kommende skoleår:

 • Præsteret arbejdstid bruttotid vises nu korrekt, når rapporten hentes for en periode kortere end skoleåret.
 • Præsteret arbejdstid nettotid vises nu korrekt, når rapporten hentes for en periode kortere end skoleåret.
 • Præsteret arbejdstid nettotid, rapport, når medarbejderen har en fast nettonorm, når den hentes for en periode kortere end skoleåret.

3. juni 2024

Her kan du læse om:

 • Opdatering af Vikar, nyheder og fejlrettelser
 • Webinarer om årsopgørelse, opgaveoversigter og arbejdstidsregistrering

Vi har netop opdateret Vikar!

Opdateringen indeholder nyheder og fejlrettelser.

Nyt i Fleksible Rapporter, Rapportopsætning

Følgende kan nu ses på rapporten:

 • Bruttotid, Bruttotidsfradrag, ferie eller Søgnehelligdage, når du har sat flueben i rapportopsætningen.
 • Alle datoer på f.eks. opgaver og ferie foldes ud, og vises, når Vis detaljegrad er tilføjet i sektionindstillinger i rapportopsætningen.
 • Ferie, når du har angivet udskriftskategorier på fanen Ferie.
 • Arbejdstid, når du har angivet udskriftskategorier på fanen Arbejdstid
 • Estimeret tid på puljer, når du har angivet udskriftskategorien på fanen Puljer.

Eftersom arbejdstid og ferie nu kan vises på rapporten, skal du være opmærksom på, når der oprettes en sektion med ferie, der summerer på ferietimer, at Arbejdstid i perioden er inkl. ferie. Vi har derfor tilføjet feltet Arbejdstidsregulering i rapportopsætningen:

På et senere tidspunkt vil det blive muligt, at regulere om arbejdstiden på rapporten skal være inkl. eller ekskl. ferie.

Fejlrettelser

 • Vis summering af UV-tid følger nu, om fluebenet er sat eller ej.

Nyt i Vikar

 • Vi har genindført Mouseover på aktiviteter i visningen Personale.

Fejlrettelser

 • Noter, der oprettes til vikaren, gemmes nu korrekt på dags dato.
 • I Efterbehandling, når vikar har to ansættelser med Timelønnet vikar, tid beregnes automatisk, opdateres lønkoden nu korrekt ved skift mellem ansættelserne.

Vidste du, at du kan danne en årsopgørelse i Tjenestetid (Trio)?

Hvis du ønsker at lære, hvordan du danner årsopgørelse, kan du tilmelde dig vores webinar d. 25. juni kl. 10.00-11.00 her:

Årsopgørelse via Tjenestetid (Trio)

Lær om Fleksible Rapporter!

Sidste år åbnede vi for, at I selv kan være med til at definere, hvordan jeres opgaveoversigter skal sættes op ud fra jeres lokalaftale.

På vores webinar om Fleksible Rapporter (opgaveoversigter), kan du lære om, hvordan du har mulighed for at bruge disse.

Webinaret afvikles d. 20. juni kl. 10.00-11.30:

Fleksible Rapporter (opgaveoversigter)

Hør om registrering af arbejdstid!

Ligeledes har vi et webinar om Fix & Flex, hvor du kan høre mere om, hvordan medarbejdernes arbejdstid kan registreres.

Webinaret afholdes d. 13. juni kl. 14.00-15.00:

Fix & Flex via Tjenestetid (Trio)

4. april 2024

Læs her om:

 • Ny hurtigere Efterbehandling i IST Tjenestetid og Vikar
 • Nyt om Timeoversigt
 • Nyheder i Fleksible Rapporter, Rapportopsætning
 • Kurser og workshops – stadig ledige pladser!

Vi har netop opdateret Vikar!

Ny hurtigere Efterbehandling i IST Tjenestetid og Vikar

Efterbehandlingen

– har fået sit eget menupunkt:

– giver et bedre overblik over ikke godkendt og godkendt efterbehandling:

-har fået nyt udseende, færre klik, og du kan nu anvende en ”vælg alle” funktion på Ansættelse, Tidsberegningsmetode, Pulje og Lønkode:

Du kan læse mere om efterbehandling i denne vejledning:

Efterbehandling i Ist Tjenestetid og Vikar

Nyt om Timeoversigt

 • Du kan nu tildele medarbejderen rettighed til at se og hente sin egen timeoversigt på web
 • Medarbejderen kan nu se og hente sin egen timeoversigt på web, når rettigheden er tildelt

Nyheder i Fleksible Rapporter, Rapportopsætning

 • Du kan nu duplikere dine oprettede rapportopsætninger 
 • Du kan nu ændre på rækkefølgen af sektionerne i rapportopsætningen
 • Det er nu muligt at hente rapporter ud fra grupper

Følgende kan du allerede nu udfylde i rapportopsætningen:

 • Der kan sættes flueben ud for Bruttotid, Bruttotidsfradrag, ferie eller Søgnehelligdage
 • Vis detaljegrad er tilføjet i sektion indstillinger, så alle datoer på f.eks. opgaver og ferie foldes ud, og vises.
 • Du kan nu vælge udskriftskategorier, der er oprettet på fanen Ferie i Tjenestetid (Trio)
 • Du kan nu vælge udskriftskategorier, der er oprettet på fanen Arbejdstid i Tjenestetid (Trio).
 • Estimeret tid på puljer oprettet i Tjenestetid (Trio) kan ses på rapporterne.

Bemærk! Disse vises ikke på rapporten endnu, men vil blive synlige efter en kommende opdatering.

Kurser og workshops – ledige pladser!

Vi har stadig ledige pladser på flg. kurser og workshops:

 • Tjenestetid (Trio) Planlægningsworkshop d. 23.04. i Vejle for dig, som har brug for hjælp til at klargøre Tjenestetid til det kommende skoleår.
 • Tjenestetid Grundkursus d. 30.04. i Tåstrup for nye brugere i Tjenestetid (Trio).
 • Skema for øvede d. 24.04. i Vejle og d. 29.04. i Tåstrup. Kurset er for dig, som har nogle års erfaring med skemalægningsprogrammet og er interesseret i at lære mere.

Er du eller jeres skemalæggere tilmeldt en Skema Workshop og er ny bruger i skemalægningsprogrammet, er det ved at være sidste chance for at tilmelde sig Skemalægning Grundkursus.

På en workshop er der ikke mulighed for oplæring, så det er vigtigt, at deltagerne har erfaring i programmet eller har deltaget på et kursus forinden.

Vi har stadig ledige pladser d. 10.04. i Vejle, d. 11.04. i Tåstrup og igen d. 24.04. i Vejle.

Vi har igen i år oprettet nogle forskellige webinarer, som du også kan tilmelde dig via vores hjemmeside:

 • Årets nyheder i Skema version 28 d. 23.04. er for dig, som ønsker en præsentation af nyhederne i den nyeste version af skemalægningsprogrammet
 • Fleksible Rapporter d. 25.04. er et kursus i brugen af vores fleksible opgaveoversigter

Gratis præsentation!

Præsentation af Vikar Pro d. 22.04. er for dig, som er nysgerrig på, hvad tilkøbsmodulet Vikar Pro kan hjælpe dig med i din vikardækning.

Du kan læse mere om de enkelte webinarer, kurser og workshops her:

Kurser, workshops og webinarer i Tjenestetid

Kurser, workshops og webinarer i Skema

21. februar 2024

Tjenestetid (Trio) er opdateret til version 2.28.1

Opdateringen indeholder fejlrettelser:

 • Kopiering og duplikering af en aktivitet, undervisning m.v. til én eller flere medarbejdere fremkaldte en fejlbesked, også selvom opgaven blev kopieret. Det har vi nu rettet, og der kan kopieres og duplikeres uden fejlbesked.
 • Det er igen muligt at danne ulempetillæg.
 • Udfordringer med login til medarbejdersiderne er nu løst.
 • Træk fra lederstyret pulje i Fix og Flex er nu korrekt.

Bemærk! Det er nødvendigt at lave en optælling af tiden på trækkene fra de lederstyrede puljer under Ekstraopgaver. Dette gøres lettest ved at lave en sortering i Ekstraopgaver, hvor alle trækkene fra Lederstyret Pulje søges frem. De linjer, der står med værdien 0 i timekolonnen markeres. Herefter vælges Højreklik og Optæl tid.

Vi hjælper gerne i supporten, hvis nogen ønsker hjælp til dette.

Er du klar til at fremskrive?

Når du er klar til fremskrive Tjenestetid (Trio) til skoleåret 2024/25, kan du følge denne vejledning:

Fremskrivning af Tjenestetid til skoleåret 2024/25

15. januar 2024

Vi opdaterer Tjenestetid (Trio) til version 2.28 den 22. januar 2024.  

Nyheder

Tjenestetid har fået nyt IST logo

Tjenestetid (Trio) har fået nyt IST logo, og er nu ens med andre Tjenestetidsprodukter. Ikonet ser således ud:

Kompetenceindberetning

Tjenestetid (Trio) er klargjort til ’Kompetenceindberetning 2024’. Se vejledningen for yderligere information:

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen til STIL, skoleåret 2023/24

Flere nye valgmuligheder til opgaveoversigterne

Vi tilføjer yderligere muligheder for at påsætte udskriftskategorier og dermed få flere oplysninger med på dine selvdesignede opgaveoversigter

 • Tjenestetid | Ferie kan du nu påsætte udskriftskategorier på det, der er registeret her*.
 • Tjenestetid | Arbejdstid kan du nu påsætte udskriftskategorier på Arbejdstiden*.
 • Tjenestetid | Puljer er en ny kolonne tilføjet; ‘Estimeret tid afsat. Her kan indtastes en Estimeret tid, som beregnes på baggrund af beskæftigelsesgrad og valgt dagstype (såfremt, der er sat flueben i disse i Grunddata | Institution | Aktivitetskategorier | Puljer). Den beregnede estimeret tid til puljen vises på kolonnen Estimeret tid*.

*Vi har åbnet for opmærkningsmuligheden i Tjenestetid (Trio) allerede nu, så du kan bruge den i din planlægning. I senere opdateringer vil du kunne anvende de nye udskriftskategorier først i Rapportopsætningen på web, og dernæst på selve Opgaveoversigten.

Forbedringer

 • Aldersreduktion feltet i Grunddata | Personale, hvor I kan påsætte flueben, vil fremover kun være aktivt for medarbejdere, hvor cpr.nr er før d. 1/8-1956, da Aldersreduktion i Tjenestetid (Trio) er gældende for ”den gamle ordning”.
 • Når du i Tjenestetid | Opgaver kopierer en opgave til personale, vil der komme en dialogboks op, der viser, hvis de medarbejdere, der kopieres til, allerede har tilsvarende opgaver med timer eller uv-tid.

Fejlrettelser

 • Ekstraopgaver kan du selv ændre timer på ekstraopgaver.
 • Ved oprettelse af vikarlektioner i Tjenestetid (Trio) er det muligt at tilrette UV-timer og Timer på vikarlektionen.
 • Grunddata | Personale er det muligt at indtaste ‘UV-tillæg skal beregnes på X dage – Ud fra en norm på X dage‘ ved bestemte stillingstyper.
 • Brug af Estimeret tid under 60 timer påvirker nu ikke resttid og fjerner heller ikke tidsaflysning (For at rettelsen slår igennem, skal du fjerne flueben i Aflys arbejdstid, gemme og herefter påsætte fluebenet igen og gemme).

Driftskursus

På baggrund af forespørgsler fra jer kunder, har vi ændret lidt på konceptet for vores Tjenestetid (Trio) Driftskurser.

Kurset vil fremover være opdelt i to dele:

 • Del 1: Løn og fravær
 • Del 2: Ændringer i løbet af skoleåret

Det er muligt at tilmelde sig både del 1 og del 2 eller kun den ene del.

Kurset forudsætter, at du tidligere har været på Tjenestetid Grundkursus eller har godt kendskab til Tjenestetid (Trio).

Du kan læse mere om indhold, pris og sted på vores hjemmeside og evt. tilmelde dig her.

9. november 2023

Konsulentnisserne tager på tur rundt i landet igen i år!

Vi tilbyder igen i år at sende en konsulent ud til jer i tre timer for en særlig julepris.

De tre timer kan bruges til det, du finder mest nødvendigt, og det kan f.eks. være:

 • En ’servicegennemgang’ af jeres Tjenestetid (Trio)
 • Tilretning af skemaer til andet halvår
 • Vejledning i brug af Vikar
 • Afregning af løn og ekstraopgaver via Tjenestetid
 • Opsætning af Fleksible Rapporter (de nye opgaveoversigter)
 • Dagtilbud Personale (DTP)

Igen i år tilbyder vi også ’besøget’ online, hvis du ønsker dette.

Den særlige julepris er 3900,- kr. ex moms for et besøg af en konsulentnisse. Ønsker du en online-aftale i stedet (via fx TeamViewer el. Teams) er prisen 3000,- kr. ex moms.

Tilbuddet gælder for et 3 timers konsulentbesøg for op til 4 personer.

Du kan få besøg til den særlige julepris fra d. 1. november og frem til og med d. 22. december 2023.

Besøget skal bookes senest d. 8. december 2023 for at få glæde af vores særlige julepris.

Hvis du er interesseret i at høre, hvornår konsulentnisserne kommer til det område, hvor din skole ligger, så skriv til os på: 

Tjenestetid

Vi tilbyder som altid Grundkurser i Tjenestetid (Trio) for nye brugere.

I løbet af skoleåret laver vi forskellige webinarer, som kan hjælpe den lidt mere erfarne Trio-bruger til at udnytte de mange forskellige funktioner i programmet.

I øjeblikket har vi de to nedenstående webinarer, men der kommer jævnligt nye til alt efter behov.

Fleksible Rapporter

Vi oplever efterspørgsel på hjælp til opsætning af Fleksible Rapporter, så medarbejderne kan se deres opgaveoversigter i Trio+.

Derfor har vi oprettet et webinar mere, som du kan læse om og tilmelde dig her: Webinar: Fleksible Rapporter

Fra fravær til løn

Vi har oprettet et webinar om, hvordan du kan efterbehandle i Vikar, indberette fravær, afregne løn til vikarer m.m. Det kan du læse mere om her:

 Webinar: Fra fravær til løn

Planlægningsworkshop

Mange kommuner har igen i år benyttet sig af muligheden for at få en konsulent ud i foråret, som  kan hjælpe med klargøring af Tjenestetid til det kommende skoleår. Her holder vi typisk et oplæg med anbefalinger til opsætning i Tjenestetid ud fra jeres lokalaftale. Derefter er der tid til at arbejde i egen Tjenestetid med vejledning fra konsulenten. Workshoppen kan tilpasses ud fra jeres behov.

Har du fået lyst til at vide mere om vores kurser, webinarer og workshops i Tjenestetid, kan du læse mere og tilmelde dig her:

Kurser og workshops Tjenestetid (Trio)

Skemalægning

Vi har ligeledes Skemalægning Grundkursus for nye skemalæggere. Skal du eller skolens nye skemalæggere af sted på Skema Workshop, er det vigtigt, at de har deltaget på et grundkursus inden.

Derudover har vi Skemalægning for øvede, som er målrettet de skemalæggere, som har nogle års erfaring med programmet og gerne vil lære mere.

Igen i år var der kamp om pladserne på vores Skemalægning Workshops, da vi åbnede for tilmeldingen i begyndelsen af oktober. Vi har været så heldige, at der har været mulighed for at udvide næsten alle vores workshops i år med lidt flere pladser, så hvis du er hurtig, kan du stadig nå at tilmelde dig.

Kurser og workshops Skema

Er du i tvivl om, hvilke kurser som passer til dig eller din nye kollega, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. nr. 4676 1899 eller skrive til 

24. oktober 2023

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

Vi har netop opdateret Tjenestetid til version 2.27.1     

Fejlrettelse

Opdateringen er en frivillig opdatering, som en indeholder en fejlrettelse således at Nettosum i Tjenestetid | Vis Rapportsum  nu vises korrekt.

10. oktober 2023

Fejlrettelse

Vi har netop frigivet en fejlrettelse af Fleksible Rapporter, således at Nettotid vises korrekt i Fleksible Rapporter under Arbejdstid i perioden (nettotid).

Vi forventer en senere servicerelease, en frivillig opdatering, som indeholder en fejlrettelse, således at nettotid i Tjenestetid | Vis Rapportsum vises korrekt.

5. oktober 2023

Fejlrettelser

Vi har desværre konstateret at Nettotid vises forkert i Tjenestetid (Trio) ved visningen i Tjenestetid | Vis Rapportsum samt i Fleksible Rapporter under Arbejdstid i perioden (nettotid).

Vi er i gang med testfasen af løsningen, og vi melder status ud på mandag d. 9. oktober, for hvornår vi frigiver fejlrettelsen til dette.

3. oktober 2023

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

Vi har netop opdateret Tjenestetid til version 2.27.       

Nyheder

 • Trio er klargjort til ’Grundskoleindberetning 2023’. Se vejledningerne for yderligere information:

Grundskoleindberetning til STIL 2023 – Frie grundskoler

Grundskoleindberetning til STIL 2023 – Folkeskoler

Forbedringer

 • Det er blevet mere intuitivt at oprette linjefag.

Fejlrettelser

 • TjenestetidUndervisning, kan der oprettes en ny linje nu uden at dialogboks om Fleksible Skemaer vises.
 • På alle privatskoler, vil der på stillingstype: Lærer v. privatskole, (besk. >1) være en fast bruttotid på 1924 ved næste fremskrivning. 

Webinar om Grundskoleindberetningen 

Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan foretage Grundskoleindberetningen via Tjenestetid (Trio) har vi et webinar d. 5. oktober kl. 14.00-15.00 samt et webinar d. 24. oktober kl. 14.00-15.00.

Prisen er 350,- kr. pr. person. Du kan læse mere om webinaret på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, se her.

1. september 2023

Vil du med på brugerkonference?

Har du mon læst om vores Brugerkonference? Her har du mulighed for at deltage i op til tre oplæg af hver en times varighed.

Derudover har vi sørget for god forplejning og lidt underholdning at afslutte dagen med.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.ist.com/dk/kurser/ist-brugerkonference-grundskole/

Kurser og webinarer

Er du ny i Tjenestetid eller ny skemalægger, anbefaler vi, at du tilmelder dig ét af vores grundkurser.

Du kan læse mere om vores kurser her: https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=tjenestetid

Opfylder kurserne på hjemmesiden ikke lige dine behov, så kontakt os endelig på  eller tlf. nr. 4676 1899 for at høre om andre muligheder.

28. august 2023

Onsdag den 30. august er IST´s support lukket. Det skyldes, at vi samler alle vores medarbejdere til en dag, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi fortsat kan forbedre vores forretning, produkter og support, så vi kan blive ved med at yde så god en service som muligt.

Du er som altid velkommen til at skrive til os via .

Vi er tilbage på telefonerne igen fra torsdag den 31. august.

14. august 2023

Nyheder i Trio+

I Trio+ Tjenestetid er menupunkterne Grundtid og Puljer nu tilgængelige.

I menupunktet Grundtid kan medarbejderen nu se sin grundtid, som den er oprettet i Tjenestetid (Trio).

Arbejdstid i perioden (Nettotid) er den samme summering, som Nettotid i Tjenestetid (Trio) Grundtid, og vises på de Fleksible Rapporter som Arbejdstid i perioden.   

Ligeledes kan medarbejderen nu se sin resttid under Resttid fra Trio, som svarer til summeringen i feltet Resttid i Tjenestetid (Trio).

Bemærk! Den difference, der vises på den opgaveoversigt, som I udarbejder i Fleksible Rapporter, er ikke den resttid, der ses i Tjenestetid (Trio). Vær derfor opmærksom på at differencen på opgaveoversigten (Fleksible Rapporter) kan give en anden sum, end hvad medarbejderen ser i Grundtid i Trio+.

I menupunktet Puljer, kan medarbejderen se sine puljer, som de er oprettet i Tjenestetid (Trio) Puljer.

Har medarbejderen brug for at se sin arbejdstid, ferie eller sine ekstraopgaver, kan dette fortsat tilgås via menupunkterne under fanen Tjenestetid i Trio+.

Vil du med på brugerkonference?

Har du mon læst om vores Brugerkonference? Her har du mulighed for at deltage i op til tre oplæg af hver en times varighed.

Derudover har vi sørget for god forplejning og lidt underholdning at afslutte dagen med.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.ist.com/dk/kurser/ist-brugerkonference-grundskole/

Kurser og webinarer

Er du ny i Tjenestetid eller ny skemalægger, anbefaler vi, at du tilmelder dig ét af vores grundkurser.

Vi afvikler ligeledes et webinar i Vikar til dig, der er ny vikardækker. Vi anbefaler, at du tilmelder dig både del 1 og del 2.

Du kan læse mere om vores kurser her: https://www.ist.com/dk/kurser/?business_area=tjenestetid

Opfylder kurserne på hjemmesiden ikke lige dine behov, så kontakt os endelig på  eller tlf. nr. 4676 1899 for at høre om andre muligheder.

15. juni 2023 

Indeholder følgende:

 • Mindre opdatering af Tjenestetid (Trio) 
 • Læs om at opsætte og udgive opgaveoversigterne 2023-24
 • Læs om, hvordan medarbejderen ser sin opgaveoversigt 
 • Webinar om Fleksible rapporter 
 • Ny svarfrist! Svar på vores spørgeskema og vind god vin!
 • Vil du med på brugerkonference?

Mindre opdatering af Tjenestetid (Trio)  

Forbedringer

I Fleksible Rapporter vises differencen nu på rapporten/opgaveoversigten.

Læs om at opsætte og udgive opgaveoversigterne 2023-24

Opgaveoversigten for skoleåret 2023-24 laves i Fleksible Rapporter, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole. 

I Tjenestetid (Trio) opretter du de udskriftskategorier, som skal danne overskrifterne og grupperingen på opgaveoversigten. Udskriftskategorierne sættes på de aktiviteter fra Undervisning, Puljer og Opgaver, der skal med på opgaveoversigten. 

Klik på ikonet til Fleksible Rapporter.

Her foretager du rapportopsætningen og udgiver den, så medarbejderen kan se sin rapport. Det er også her, at du tildeler rettigheden Se rapport.  

Du kan se vejledningen til Fleksible rapporter her

Læs om, hvordan medarbejderen ser sin opgaveoversigt 

I Trio+ kan medarbejderen se sin opgaveoversigt, når den er udgivet, og rettigheden til at se rapporter er tildelt. 

Du kan i vejledningenOpgaveoversigt for medarbejdere 2023 se, hvordan medarbejderen kan hente sin opgaveoversigt. 

Webinar om Fleksible rapporter 

Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan benytte de Fleksible Rapporter, har vi et webinar d. 20. juni kl. 14.00-15.15. 

Prisen er 350,- kr. pr. person. Du kan tilmelde dig her

Ny svarfrist! Svar på vores spørgeskema og vind god vin!

I IST vil vi gerne blive klogere på din tilfredshed med IST Tjenestetid (Trio og moduler). Derfor har vi lavet et spørgeskema, som vi håber, du vil bruge 5-10 minutter på at besvare.

Besvarelserne vil blive brugt til at kvalificere vores strategi og fortsatte udvikling, så vi bedre kan understøtte dine behov. Vi håber, du vil fortælle os om din oplevelse og tilfredshed med løsningen.

Du deltager samtidig i lodtrækningen om en god flaske vin. Der er 10 flasker på højkant. Sidste frist for besvarelse er udskudt til d. 23. juni.

Vil du med på brugerkonference?

Hvem?
Konferencen er for skoleledere, administrativt personale i grundskolen (folke-, fri- eller privatskole), forvaltninger, skemalæggere, vikardækkere og andre interesserede.

Hvad?
Sammensæt dit eget program og vælg bl.a. mellem oplæg om ny Elevadministration, Personkreds, Fleksible rapporter, Tjenestetid og meget mere.

Få masser af tips til vores løsninger og mød kolleger fra hele landet.

Oplev også faglige og underholdende indslag fra GDPR-ekspert Jesper Løffler Nielsen og fra satiregruppen Specialklassen.

Hvor og hvornår?
Torvehallerne, Best Western i Vejle
den 28. september 2023 kl. 9 – 17.

Hvordan?
Tilmeld dig senest den 1. maj til Early Bird-prisen på 1.995 kr. Herefter koster deltagelsen 2.300 kr.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet. Se vores generelle kursusbetingelser.

Tilmeld dig her.

Programmet i overskrifter

08.30 – 09.30: Ankomst og morgenmad

09.30 – 10.00: Velkomst og nyt fra IST

10.00 – 10.45: Hvilken betydning har GDPR for dig i din hverdag? v. GDPR-ekspert Jesper Løffler Nielsen

11.00 – 12.00: Spor 1. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

13.00 – 14.00: Spor 2. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

14.30 – 15.30: Spor 3. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

15.45 – 16.30: Satiregruppen Specialklassen leverer et impro-shows fyldt med musik og masser af humor

16.30 – 17.00: Afslutning på dagen.

I august vil du få mulighed for at vælge de sessioner, du gerne vil deltage i.

Spor 1

A. Elevadministration Prøvebevis, arkivering af beviser/bilag samt Brugerstyring

B. Tjenestetid (Trio) til Skema tur/retur

C. Grundskoleindberetning fra Tjenestetid til STIL

D. Fleksible Rapporter (opgaveoversigter i Tjenestetid)

E. Sådan giver Personkreds dig styr på GDPR for anbragte børn

Spor 2

A. Fleksible Rapporter (opgaveoversigter i Tjenestetid)

B. Fra fravær til løn (IST Vikar og Tjenestetid)

C. Data på tværs med lister og forespørgsler samt dataudtræk fra Ekstrakt

D. Skema – fif og funktioner

E. Ny elevadministration

Spor 3

A. Ny Elevadministration

B. Elektronisk bilagshåndtering – IST Elevadministration Økonomi/TØS

C. Vikar Pro

D. Opgørelse af medarbejdere og ændringer i løbet af skoleåret (Tjenestetid)

E Sådan håndterer vi dine supportsager

Hvilken betydning har GDPR for dig i din hverdag?

Jesper Løffler Nielsen, partner i Focus Advokater, gør os
klogere på GDPR og datasikkerhed og hvilken betydning, det
har for din hverdag.

Nikoline Kofod Ravn, Informationssikkerhedskonsulent hos IST, følger op og gør det
konkret, hvad det betyder for din dagligdag med vores løsninger.

Få konkrete eksempler og forklaringer på, hvad du kan og ikke kan i vores løsninger i forhold til GDPR.

Vi runder af med et godt grin

Satiregruppen Specialklassen er kendt for at eksperimentere, lege, udfordre og udforske nye veje med impro comedy. 

Overvær deres impro-shows fyldt med musik og masser af humor.

19. april 2023

Vikar opdatering

Vi har netop opdateret Vikar

Opdateringen indeholder mindre fejlrettelser:

Ved oprettelse af noter til vikar, angives nu korrekt dato ud fra den valgte dato. Når Timeoversigt hentes, angives søgeresultatet nu korrekt ud fra valgte start og slutdato .

Efterbehandling, når en medarbejder med ansættelsen Timelønnet Vikar, tid beregnes automatisk efterbehandles, er det ikke længere muligt at vælge tidsberegningsmetode eller puljer.

17. april 2023

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

Fleksible rapporter

Vi har glædet os til at præsentere de nye Fleksible rapporter, og kan nu fortælle jer, at vi onsdag d. 19. april 2023 udgiver de nye Fleksible rapporter, som I kan arbejde med i det kommende skoleår.

Når vi har udgivet Fleksible rapporter, kan I selv foretage rapportopsætningen i Vikar, og være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

I Tjenestetid (Trio ) kan I allerede nu oprette udskriftskategorier, og sætte udskriftskategorier på i aktiviteterne i det kommende skoleår.

Webinar om Fleksible rapporter

Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan benytte de Fleksible Rapporter, har vi et webinar d. 20. april kl. 9.00-10.00. Vi har også oprettet webinarer d. 23. maj og d. 12. juni.

Prisen er 350,- kr. pr. person. Du kan læse mere om webinaret på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, se her.

Du kan se vejledningen til Fleksible rapporter her

Trio+

Kort tid efter udgivelsen af de Fleksible rapporter vil Trio+ blive opdateret, således at medarbejderen via Trio+ bliver ledt til de nye Fleksible rapporter på web. Her kan medarbejderen se sin opgaveoversigt i de nye Fleksible rapporter, når lederen har givet rettighed til dette.

Det vil derfor ikke længere være muligt for medarbejderen, at se opgaveoversigter for kommende skoleår i Trio+.

I maj opdaterer vi Trio+ yderligere med mindre ændringer, som er tilpasset, hvad medarbejderen kan se i de Fleksible Rapporter.

12. april 2023

Vil du med på brugerkonference?

Hvem?
Konferencen er for administrativt personale i grundskolen (folke-, fri- eller privatskole), forvaltninger, skemalæggere, vikardækkere og andre interesserede.

Hvad?
Sammensæt dit eget program og vælg bl.a. mellem oplæg om ny Elevadministration, Personkreds, Fleksible rapporter, Tjenestetid og meget mere.

Få masser af tips til vores løsninger og mød kolleger fra hele landet.

Oplev også faglige og underholdende indslag fra GDPR-ekspert Jesper Løffler Nielsen og fra satiregruppen Specialklassen.

Hvor og hvornår?
Torvehallerne, Best Western i Vejle
den 28. september 2023 kl. 9 – 17.

Hvordan?
Tilmeld dig senest den 1. maj til Early Bird-prisen på 1.995 kr. Herefter koster deltagelsen 2.300 kr.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet. Se vores generelle kursusbetingelser.

Tilmeld dig her.

Programmet i overskrifter

08.30 – 09.30: Ankomst og morgenmad

09.30 – 10.00: Velkomst og nyt fra IST

10.00 – 10.45: Hvilken betydning har GDPR for dig i din hverdag? v. GDPR-ekspert Jesper Løffler Nielsen

11.00 – 12.00: Spor 1. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

13.00 – 14.00: Spor 2. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

14.30 – 15.30: Spor 3. Sammensæt dit eget program – se nedenfor

15.45 – 16.30: Satiregruppen Specialklassen leverer et impro-shows fyldt med musik og masser af humor

16.30 – 17.00: Afslutning på dagen.

I august vil du få mulighed for at vælge de sessioner, du gerne vil deltage i.

Spor 1

A. Elevadministration Prøvebevis, arkivering af beviser/bilag samt Brugerstyring

B. Tjenestetid (Trio) til Skema tur/retur

C. Grundskoleindberetning fra Tjenestetid til STIL

D. Fleksible Rapporter (opgaveoversigter i Tjenestetid)

E. Sådan giver Personkreds dig styr på GDPR for anbragte børn

Spor 2

A. Fleksible Rapporter (opgaveoversigter i Tjenestetid)

B. Fra fravær til løn (IST Vikar og Tjenestetid)

C. Data på tværs med lister og forespørgsler samt dataudtræk fra Ekstrakt

D. Skema – fif og funktioner

E. Ny elevadministration

Spor 3

A. Ny Elevadministration

B. Elektronisk bilagshåndtering – IST Elevadministration Økonomi/TØS

C. Vikar Pro

D. Opgørelse af medarbejdere og ændringer i løbet af skoleåret (Tjenestetid)

E Sådan håndterer vi dine supportsager

Hvilken betydning har GDPR for dig i din hverdag?

Jesper Løffler Nielsen, partner i Focus Advokater, gør os
klogere på GDPR og datasikkerhed og hvilken betydning, det
har for din hverdag.

Nikoline Kofod Ravn, Informationssikkerhedskonsulent hos IST, følger op og gør det
konkret, hvad det betyder for din dagligdag med vores løsninger.

Få konkrete eksempler og forklaringer på, hvad du kan og ikke kan i vores løsninger i forhold til GDPR.

Vi runder af med et godt grin

Satiregruppen Specialklassen er kendt for at eksperimentere, lege, udfordre og udforske nye veje med impro comedy. 

Overvær deres impro-shows fyldt med musik og masser af humor.

30. marts 2023

Vi har opdateret Tjenestetid til version 2.26.1

Læs om de nye Fleksible Rapporter og nyheder i Tjenestetid (Trio)

Store bededag

Med denne opdatering er Store bededag ændret til Normal skemadag i kalenderen i TjenestetidGrunddata InstitutionKalender.

Bemærk at dette kun er gældende for jer, som endnu ikke har fremskrevet Tjenestetid til kommende skoleår.

Har I allerede inden denne opdatering, fremskrevet til skoleåret 23/24, skal I selv tilrette dagen til Normal skemadag!

Det gør I ved at markere Store bededag. Vælg dagstype ved at klikke på pilen og vælg Normal skemadag. Klik Gem:

Bemærk at store bededag ikke er fjernet i Tjenestetid (Trio) Grønland.

Opdatér lønkoder!

Husk at tilpasse lønkoderne efter opdateringen af Tjenestetid (Trio), så I undgår gule mangelfulde linjer ved løndannelsen. Lønkoderne opdateres i Grunddata│Basiskartotek│Lønkode.  Klik på Tilpas til lønsystem:

Fleksible rapporter

Vi glæder os til, at vi sidst i april kan tilbyde jer de fleksible rapporter i kommende skoleår, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Vis rapportsum

I kan allerede nu oprette udskriftskategorier, og sætte udskriftskategorier på i aktiviteterne i det kommende skoleår.

Hvis du vil danne dig et overblik over de samlede tal for udskriftskategorierne (i kommende skoleår), kan du i Tjenestetid, under hver af fanerne UndervisningPuljer og Opgaver, få vist disse ved at klikke på Vis rapportsum. I kan læse mere i vores vejledning: Grunddata A20 23-24 og Tjenestetid A20 23-24.

Vi udgiver en vejledning allerede nu, så du inden vi frigiver de Fleksible rapporter i slutningen af april, får muligheden for et kig på, hvordan det kommer til at se ud.  Vi skriver mere ud om de Fleksible rapporter, når vi nærmer os udgivelsen. Du kan se vejledningen til Fleksible rapporter her.

Webinar om Fleksible rapporter

Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan benytte de Fleksible Rapporter, har vi et webinar d. 20. april kl. 9.00-10.00.

Prisen er 350,- kr. pr. person. Du kan tilmelde dig her

Vi opretter også webinarer i maj og juni. Hold øje med vores hjemmeside, hvor du inden længe også vil kunne tilmelde dig.

Opgaveoversigt får ny betegnelse

I Udskrifter│Planlægning er betegnelsen Opgaveoversigt ændret til Opgave- og tidsoverblik:

Tjenestetid (Trio) Grønland

Vær opmærksom på at Særlige uv-typer (statistik) kun kan sættes på en undervisningsopgave, såfremt du anvender funktionen Erstat feltets værdi, som vist her:

Med opdateringen er der foretaget følgende fejlrettelser:

 • Der kan nu hentes UVM-tal ved fremskrivning
 • Flyt ferie til anden medarbejder virker igen
 • Det er nu muligt at skifte type på oprettet ferie
 • Ved tilbagejustering af nettonorm tilpasses SH-dagslængde, som den skal
 • Under Aktivitetskategorier virker troldmanden, Wizard igen

7. marts 2023

Er du en afdelingsskole, og skal du have en ny skolekode?!

Vi vil gerne opfordre til, at vi hører fra jer, der skal i gang med skoleopsplitninger, hurtigst muligt.

Skoleopsplitningen kræver, at vi gennemfører nogle ændringer hos os, og vi vil derfor gerne høre fra jer snarest muligt med henblik på at få et overblik over, hvilke skoler der skal opsplittes og have nye skolekoder.

Det skal I gøre:

 1. Skal jeres skole opsplittes og have ny skolekode? Er du i tvivl, så henvend dig til din forvaltning eller STUK og få klarhed
 2. Find ud af, hvilken person i din kommune, der koordinerer skoleopsplitningen for jer, og kontakt denne
 3. Denne koordinator skal henvende sig til os skriftligt på  og give besked om pågældende skoleopsplitning
 4. Vi kontakter herefter koordinatoren omkring det praktiske forløb, herunder priser.

St. bededag i Tjenestetid (Trio)

Med den næste opdatering af Tjenestetid (Trio) vil St. Bededag være lavet om til en normal skemadag i kalenderen i Grunddata Institution Kalender.

Husk at være opmærksom på dette ved planlægning af kommende skoleår.

Ny funktion til udformning af Opgaveoversigter

Vi er i fuld gang med at udvikle en ny funktion, vi kalder Fleksible Rapporter, med denne nye funktion vil I selv kunne opsætte og bestemme indhold i jeres opgaveoversigter. Det bliver med denne nye funktion også muligt at udstille/frigive jeres egen opgaveoversigt online. Derfor vil den nuværende opgaveoversigt i Trio+ fra det nye skoleår, ændre udseende til det I selv har designet, og den vil også være mulig at tilgå både fra Trio+ og Vikar.

Hvis I ikke ønsker at lave jeres egen opsætning af Opgaveoversigten, vil I fortsat kunne printe de nuværende fra Tjenestetid (Trio).

7. februar 2023

Vi har opdateret Tjenestetid til version 2.26

Vi er nu klar med en opdatering af Tjenestetid (Trio) til version 2.26. Denne opdatering er nødvendig, og skal være foretaget inden d. 14. februar 2023, hvorefter I vil opleve en ny loginside. Er opdateringen ikke foretaget inden denne dato, vil det ikke være muligt at logge på Tjenestetid (Trio), kontakt evt. jeres it-afdeling, som har modtaget link til opdateringen.

Opdateringen indeholder forberedelser til de nye funktioner omkring Fleksible Rapporter, der kan anvendes i det kommende skoleår.

I det nye skoleår kan vi tilbyde jer Fleksible Rapporter, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

 • Grunddata Basiskartotek er en ny fane Udskriftskategori tilføjet. Her er det muligt selv at oprette og tilføje ønskede udskriftskategorier, som oprettes med en forkortelse og en betegnelse. Har man dannet en standardliste af udskriftskategorier, der skal deles mellem flere skoler, kan import- og eksportfunktionerne anvendes.
 • I Tjenestetid under hver af fanerne UndervisningPuljer og Opgaver er en ny kolonne Udskriftskategorier tilføjet. På hver af de oprettede rækker af henholdsvis undervisning, puljer og opgaver, er der mulighed for at vælge en udskriftskategori.
 • Udskrifter │ Lister og forespørgsler kan man hente en udskrift, hvor de valgte udskriftskategorier er angivet,

Fejlrettelser

 • Medarbejders resttid opdateres nu, når opgave fjernes.
 • Medarbejders samlet uv-timetal påvirkes ikke længere ved puljetræk.
 • Ved Grundskoleindberetning kan selvoprettede fag nu indberettes, når UVM-kategorien er angivet korrekt.
 • Ved oprettelse af feriedag med typen Fridag, 6. ferieuge under Ferie angives timer nu korrekt.
 • Ved export af ringetidssæt til Skema, angives ringetiderne nu i korrekt rækkefølge.
 • Grundskoleindberetningen kan nu indsendes med æ, ø og å i kontaktpersonens navn.

Forbedringer

 • Ved årsopgørelsen på en medarbejder med en beskæftigelsesgrad over 1 på privatskoler, genereres overtiden nu, hvis medarbejderen har merarbejde.
 • Ved fremskrivning kan Tjenestetid (Trio) nu hente timetal ind i timefordelingsplanen. Ved klik på Importer fagliste importeres faglisten og ved klik på Importer timetal importeres fagliste og UVM-timetallene.

Webinarer og kurser

Mange af jer er ved at være i gang med fremskrivningen i Tjenestetid (Trio). Hvis du er usikker på processen, har vi et webinar d. 08.03.23, som kan guide dig igennem.

Læs mere om pris og tilmeld dig her: Fremskrivning

I løbet af foråret opretter vi flere webinarer om bl.a. Årsopgørelse via Tjenestetid. Vi informerer her i Tjenestetid Nyt, og I kan desuden holde øje med vores hjemmeside.

På hjemmesiden finder I også tilmeldingerne til vores åbne kurser i bl.a. Tjenestetid og Skema.

Har I nye brugere af disse programmer, er det vigtigt, at I får dem sendt af sted på ét af ovenstående kurser.

Er I tilmeldt en Skemalægning Workshop, er det særligt vigtigt, at alle tilmeldte enten har været på Skemalægning Grundkursus inden eller har erfaring med skemalægning.

Læs mere om de forskellige muligheder for kurser her: Kurser hos IST

Med venlig hilsen
Team Tjenestetid

20. januar 2023

Skoleopsplitning og nye skolekoder

Skoler, der opsplittes, skal have egen skolekode. Det kræver, at vi gennemfører nogle ændringer hos os, og vi vil derfor gerne høre fra jer snarest muligt med henblik på at få et overblik over, hvilke skoler der skal opsplittes og have nye skolekoder.

Det skal I gøre:

 1. Skal jeres skole opsplittes og have ny skolekode? Er du i tvivl, så henvend dig til din forvaltning eller STUK og få klarhed
 2. Find ud af, hvilken person i din kommune, der koordinerer skoleopsplitningen for jer, og kontakt denne
 3. Denne koordinator skal henvende sig til os skriftligt på  og give besked om pågældende skoleopsplitning
 4. Vi kontakter herefter koordinatoren omkring det praktiske forløb, herunder priser.

Skoleopsplitningen og de medfølgende administrative opgaver er omfangsrige for os, og det vil derfor være først til mølle-princip, og vi kan ikke garantere, at vi kan nå at hjælpe alle inden det nye skoleår.

Nyt login-vindue i Vikar og Tjenestetid

Fra og med torsdag den 26. januar vil du møde et nyt login-vindue, når du logger ind i Vikar eller Tjenestetid (Trio).

Med det nye login-vindue efterlever vi WCAG (tilgængelighedskrav).

Sådan ser det nye login-vindue ud:

18. januar 2023

Skoleopsplitning og nye skolekoder

Skoler, der opsplittes, skal have egen skolekode. Det kræver, at vi gennemfører nogle ændringer hos os, og vi vil derfor gerne høre fra jer snarest muligt med henblik på at få et overblik over, hvilke skoler der skal opsplittes og have nye skolekoder.

Det skal I gøre:

 1. Skal jeres skole opsplittes og have ny skolekode? Er du i tvivl, så henvend dig til din forvaltning eller STUK og få klarhed
 2. Find ud af, hvilken person i din kommune, der koordinerer skoleopsplitningen for jer, og kontakt denne
 3. Denne koordinator skal henvende sig til os skriftligt på  og give besked om pågældende skoleopsplitning
 4. Vi kontakter herefter koordinatoren omkring det praktiske forløb, herunder priser.

Skoleopsplitningen og de medfølgende administrative opgaver er omfangsrige for os, og det vil derfor være først til mølle-princip, og vi kan ikke garantere, at vi kan nå at hjælpe alle inden det nye skoleår.

Præsentation af Vikar Pro

Har du lyst til at høre mere om vores tilkøb til Vikar? I Vikar Pro kan du kommunikere med vikarerne via en app, hvor du kan se, hvornår dine vikarer kan arbejde, og de kan se deres skemaer.

Har I fravær, som skal dækkes over en længere periode, kan programmet også hjælpe med dette. Ligeledes kan dine medarbejdere anmode om et fravær, så I slipper for små sedler.

Hvis du har lyst til at høre mere om programmet, kan du tilmelde dig et gratis webinar her.

Vejledninger

Måske har du bemærket, at nogle af vejledningerne til vores løsninger har fået nyt udseende? Vi er p.t. ved at lave vores vejledninger om til online versioner. Dette gør vi bl.a. for at optimere søgemuligheden.

I IST engagerer vi os endvidere i at være mere klimabevidste, så derfor gør vi en indsats for at minimere forbrug af papir og kopimaskine, hvor det er muligt.

Vores initiativ er med til at understøtte Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion.

7. december 2022

Information vedr. Efterbehandling i Vikar for medarbejdere med flere ansættelser

I Tjenestetid er det muligt at tildele faste medarbejdere og vikarer flere ansættelser, samt at kombinere ansættelser, f.eks. en pædagog med en vikaransættelse, en lærer med en vikaransættelse eller en timelønnet vikar med flere forskellige ansættelser.
For at opnå de bedste muligheder i Efterbehandlingen i Vikar, er det vigtigt, at den samme medarbejder ikke har ansættelser med forskellige typer af beregningsmetoder. F.eks. hvor tid skal beregnes automatisk ud fra et mødes start/sluttid, eller hvor man manuelt ønsker at have mulighed for at styre den enkelte aktivitets afregningsmetode.
Det er derfor vores anbefaling, at man i kombinationsansættelser, der indeholder både en lærer/pædagogansættelse og en vikaransættelse, at du på vikaransættelsen alene anvender stillingstypen Timelønnet vikar, timer tildeles manuelt.
Ved flere vikaransættelser anbefaler vi ligeledes, at du kun anvender én af typerne på alle ansættelserne.
Vi henviser til at kigge i vejledningen om efterbehandling: Efterbehandling i Vikar

Såfremt du oplever udfordringer med dette, er du velkommen til at kontakte vores support for hjælp og vejledning.

17. november 2022

Vi har i den seneste tid fået henvendelser om vores opgaveoversigter i Tjenestetid.
Vi har både modtaget konkrete ønsker til indholdet, men også et ønske om mulighed for selv at definere indholdet af opgaveoversigterne.
Vi har derfor besluttet at lave en større omskrivning af opgaveoversigterne, så vi til det nye skoleår kan tilbyde jer fleksible opgaveoversiger, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Indtil vi frigiver de ny fleksible opgaveoversigter, anbefaler vi, at I fortsat bruger en af de opgaveoversigter, der kan udskrives fra Tjenestetid. Da nogle kommuner ønsker at anvende de oprindelige digitale oversigter i Trio+, vil de fortsat være tilgængelige, selv om de ikke viser estimeret tid.

27. oktober 2022

Information vedr. Grundskoleindberetningen
Vær opmærksom på, at hvis du anvender negative posteringer i opgavefanebladet i Tjenestetid, vil det påvirke undervisningstimetallet for “Øvrig tid med elever” i grundskoleindberetningen. Du skal derfor tilrette dette felt manuelt.

I udtrækket “Grundskoleindberetning, planlagt ressourceforbrug” kan du finde det tal, der skal indberettes.

25. oktober 2022

Konsulentnisserne tager på tur igen i år
Vi tilbyder igen i år at sende en konsulent ud til jer i tre timer for en særlig julepris.

De tre timer kan bruges til det, du finder mest nødvendigt, fx:

 • En ’servicegennemgang’ af jeres Tjenestetid (Trio)
 • Tilretning af skemaer til andet halvår
 • Vejledning i brug af Vikar
 • Afregning af løn og ekstraopgaver via Tjenestetid
 • Dagtilbud Personale (DTP).

Igen i år tilbyder vi også ’besøget’ online, hvis du ønsker det.
Den særlige julepris er 3.700,- kr. ex. moms for et besøg af en konsulent-nisse. Ønsker du en online-aftale i stedet (via fx TeamViewer eller Teams), er prisen 3.000,- kr. ex. moms.
Tilbuddet gælder for et tre timers konsulentbesøg for op til fire personer.
Du kan få besøg til den særlige julepris fra den 1. november og frem til og med den 21. december 2022.
Besøget skal bookes senest den 7. december 2022, hvis du vil have glæde af vores særlige julepris.
Hvis du er interesseret i at høre, hvornår konsulentnisserne kommer til det område, hvor din skole ligger, så skriv til os på .

Præsteret arbejdstid

 • Bruttotid, Nettotid, Søgnehelligdage, Aldersreduktion og Bruttotidsfradrag beregnes nu korrekt ud fra den periode, der er angivet
 • Vær opmærksom på, at arbejdstid, der er manuelt tilrettet med låst timetal, ikke vises korrekt på Præsteret arbejdstid. Det er fortsat Tjenestetids beregning, der vises.

Opgaveoversigter

Nedenstående er gældende for Opgaveoversigterne inkl. Estimeret tid, over 60 timer og inkl. Estimeret tid, alle timer.

 • Der vises nu dato og klokkeslæt på, hvornår PDF-filen er genereret
 • En lang Ferie betegnelse vises nu ikke længere over dato-feltet
 • Er der lavet et træk af en lederstyret pulje, trækkes summen ikke længere fra resttiden på opgaveoversigterne. Summen vises nu kun under Pulje | Brugt
 • Pædagog (stillingstyper) viser ikke længere modtagerklasse §5.10 på opgaveoversigten
 • Estimeret tid under 60 timer i opgaver vises nu kun på Opgaveoversigten inkl. Estimeret tid, alle timer.

Vikar

 • Ved ny skemaudrulning bliver dine påvirkede AKU-aktiviteter opdateret korrekt
 • Klikker du på Hjælp, fryser Vikar ikke længere, og du har igen adgang til vejledningerne
 • Som pro-kunde: Klikker du på Rediger fravær i Fraværsoversigten, fryser Vikar ikke længere
 • Vi har i Tjenestetid (Trio) 2.25 indført en ny logik; hvis fraværet har flueben i ukendt slutdato, kan der ikke påsættes en start- og/eller sluttid. Vikar har nu fået samme logik. Har du et fravær med påmindelsesdato, kan du ikke længere påsætte start- og/eller sluttid. Dette er for at sikre bedre synkronisering mellem Tjenestetid (Trio) og Vikar
 • Har du oprettet en skemaaflysende opgave i Tjenestetid (Trio), vises forkortelsen på kufferten i Vikar SAO og ikke længere System-SAO
 • Indtaster du forkert tidsformat på start- eller sluttid i Vikar, får du ikke længere lov at gemme, før du har oprettet korrekt tidsformat hh:mm. Dette er for at sikre bedre synkronisering mellem Tjenestetid (Trio) og Vikar
 • Aflyses skema i Tjenestetid (Trio) på enten AKU eller SAO med henholdsvis kalender – eller urikonet, aflyses hele dagen i Vikar nu korrekt
 • Har du SD-lønsystem, kan du ikke længere oprette fravær med fraværskoden DS (Delvis syg) i Vikar, før du har indtastet Timer og starttid og sluttid. Dette er et krav for indsendelse af fraværet til SD-lønsystem.
 • Synkroniseringen mellem Tjenestetid og Vikar er optimeret, så ’Fraværsårsag’ i Tjenestetid | Framelding nu følger samme logik som i Vikar (nogle fraværsårsager vil derfor være låst i feltet ’Ukendt slutdato’)
 • For at optimere synkroniseringen mellem Tjenestetid og Vikar er det ikke længere muligt at angive start- og sluttidspunkt på fravær med flueben i feltet ’Ukendt slutdato’
 • Da det ikke længere er muligt at udskrive opgaveoversigterne i Tjenestetid, er knappen ’Udskriv’ fjernet.

12. oktober 2022

Til brugere af Tjenestetid (Trio)
Vi anbefaler, at du som afsender af grundskoleindberetningen ikke bruger Æ, Ø, eller Å i kontaktnavn og mailadresse.
Årsagen er, at vi desværre har konstateret, at grundskoleindberetningen ikke kan afsendes fra Tjenestetid til STIL, hvis kontaktoplysninger indeholder bogstaverne Æ, Ø, eller Å.

6. oktober 2022
Opdatering til version 2.25

Nyheder

 • Tjenestetid er klargjort til ’Grundskoleindberetning 2022’.
  Til folkeskoler: Vær opmærksom på, at der i år er kommet en ny validering vedrørende timefordelings-/lektionsplanen. Det er ikke længere muligt at indberette fag, hvor der ikke er underviser og klasse tilknyttet. Se vejledningen for yderligere information (Tjenestetid | Hjælp | Support).

Forbedringer

 • Synkroniseringen mellem Tjenestetid og Vikar er optimeret, så ’Fraværsårsag’ i Tjenestetid | Framelding nu følger samme logik som i Vikar (nogle fraværsårsager vil derfor være låst i feltet ’Ukendt slutdato’)
 • For at optimere synkroniseringen mellem Tjenestetid og Vikar er det ikke længere muligt at angive start- og sluttidspunkt på fravær med flueben i feltet ’Ukendt slutdato’
 • Da det ikke længere er muligt at udskrive opgaveoversigterne i Tjenestetid, er knappen ’Udskriv’ fjernet.

Fejlrettelser

 • I Tjenestetid er det ikke længere muligt at oprette fravær uden for en medarbejders ansættelsesperiode
 • Ved import af navn og adresse fra IST Elevadministration (TEA) vises nu korrekt bogstavformat
 • Silkeborg Data: Fraværsårsagen ’LT’ (løntræk) kan nu indberettes fra Tjenestetid.

28. september 2022
Grundskoleindberetning 2022

Vi opdaterer Tjenestetid (Trio), så den er klar til Grundskoleindberetningen torsdag den 6. oktober 2022.
STIL åbner for indberetning samme dag, og indberetningen vil være åben hos STIL frem til den 4. november 2022.
Du kan stadig nå at komme med på kursus i efteråret

Er du ny bruger i Tjenestetid (Trio), har vi stadig ledige pladser på følgende kurser:

 • Tjenestetid Grundkursus den 01.11.22 i Tåstrup (få pladser)
 • Tjenestetid Grundkursus den 07.11.22 i Vejle

Har du erfaring med at arbejde i Tjenestetid (Trio), og skal du blandt andet sende løn, kan vi anbefale dig at deltage i et af disse kurser:

 • Tjenestetid Driftskursus den 17.11.22 i Tåstrup
 • Tjenestetid Driftskursus den 24.11.22 i Vejle.

For nye skemalæggere har vi ledige pladser på:

 • Skemalægning Grundkursus den 03.11.22 i Vejle
 • Skemalægning Grundkursus den 22.11.22 i Tåstrup (få pladser).

Vi har ligeledes åbnet for tilmeldingen til vores dagskurser i foråret 2023.
Se mere om vores kurser og tilmeld dig her.
Tilmelding til vores Skema Workshops er endnu ikke åbnet. Vi sender information ud vedr. dette særskilt.

20. september 2022

Telefonerne vedr. dagtilbud og grundskole er lukket onsdag den 21. september.
Det skyldes, at hele vores supportafdeling på de to områder er samlet for at lægge planer for, hvordan vi fortsat kan gøre vores support endnu bedre.
Du er velkommen til at skrive til os – du finder vores kontaktinfo her.
Vi er tilbage på telefonerne torsdag den 22. september kl. 8.00.

13. september 2022

Følg dine supportsager via IST‘s Kundecenter

Vi vil gerne byde dig velkommen til IST´’s Kundecenter. Her kan du oprette nye supportsager og tilgå al korrespondance og filer i åbne og lukkede sager. Du skal logge ind i kundecentret, hvilket betyder, at du kan kommunikere med os på sikker vis.
Gå ind og opret dig allerede i dag via Kundecenter.ist.dk.
Du opretter dig sådan her:

 1. Gå til Kundecenteret
 2. Registrer dig – du modtager en anvisende mail
 3. Login.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i kundecentret!
Vidste du, at skolerne kan lave Grundskoleindberetningen via Tjenestetid (Trio)? 
Igen i år har vi oprettet et webinar, hvor du vil blive guidet igennem de forskellige faser i Grundskoleindberetningen. 
Vi vil gennemgå:

 • Forudsætninger i Tjenestetid (Trio) for, at indberetningen kan gennemføres
 • Indberetning af ’Alder og køn’
 • Indberetning af ’Ressourceforbrug’
 • Indberetning af ’Elevernes planlagte klokketimer’. 

Vi afvikler webinaret den 4. oktober kl. 9.00-10.00. Du kan tilmelde dig her.

25. august 2022

Den 1. september er IST´s support lukket. Det skyldes, at vi samler alle vores medarbejdere til en dag, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi fortsat kan forbedre vores forretning, produkter og support, så vi kan blive ved med at yde så god en service som muligt.
Du er som altid velkommen til at skrive til os via .
Vi er tilbage på telefonerne igen fra den 2. september.

30. juni 2022

I forbindelse med den frivillige opdatering af Tjenestetid (Trio) i går den 29/6, har vi desværre konstateret nogle visningsfejl i opgaveoversigterne. Disse fejl er nu løst, og du kan igen printe opgaveoversigter.

29. juni 2022

Sommerferien er lige om hjørnet, og vi sender derfor en hilsen, inden I lukker ned for i år.
Opdatering af Vikar
Vi vil endnu engang beklage de udfordringer, som vores store opdatering af Vikar har medført hos jer ude på skolerne. Ønsket med opdateringen var at optimere programmets funktioner og forbedre hastigheden, og vi håber også, at I med de seneste opdateringer oplever, at det nu fungerer bedre.
Årsrul i Aula 
Vi får en del spørgsmål om, hvordan næste skoleårs skemaer kommer over i Aula. Hvis I sørger for at jeres skemaer er overført til IST Tjenestetids (Trio) oversigtsskema, så sker overførslen automatisk. I kan allerede nu se medarbejdernes skemaer i Aula, og klassernes skemaer er også på vej. De er afhængige af det årsrul, der blev foretaget i weekenden, så de kommer ’drypvis’ over i Aula. I vil kunne se klasseskemaerne indenfor de næste par dage.
Opgaveoversigter
Som tidligere meldt ud opdaterer vi i dag Tjenestetid til version 2.24.1, hvor der kommer en ny udgave af opgaveoversigterne. Se opdateringsmeddelelsen her.
Desværre når vi ikke at blive klar med opdaterede opgaveoversigter i Trio+. Vi henviser i stedet til at printe fra Tjenestetid.
Åbningstider i sommerferien
Vi har som altid åbent på telefonerne på hverdage fra kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen 
Team Tjenestetid 

14. juni 2022

Er du klar til afslutning af skoleåret og starten på det næste?
Tiden nærmer sig for afslutning af indeværende skoleår og klargøring af det næste med alt, hvad det indebærer. For at klæde dig bedst muligt på til dette tilbyder vi en række webinarer med centrale temaer.
Webinarerne er for dig, som gerne vil have et brush-up i følgende temaer:

Årsopgørelse
Hvordan afsluttes skoleåret, og hvordan dannes årsopgørelse i Trio? Webinaret afholdes på følgende datoer: Den 20. juni kl. 14:00-15:00. Se mere om pris og tilmelding her.

Overførsel af skema fra IST Skema (Tabulex) til Tjenestetid (Trio)
Bliv godt klædt på til overførsel af skema fra IST Skema til Tjenestetid (Trio). Vi gennemgår processen og kigger på årsager til, at skemabrikker evt. ikke indlæses.
Webinaret afholdes den 17. juni kl. 11:00 – 12:00. Du kan tilmelde dig her.

Dannelse og indberetning af løn og tillæg
Gennemgang af forudsætninger for dannelse af løn og tillæg samt gennemgang af dannelse af lønposteringer og elektronisk overførsel af løn og tillæg til lønprogram.
Webinaret afholdes på følgende datoer: Den 22. juni kl. 9:00-10:00 og den 3. august kl. 14:00-15:00. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Særligt til vikardækkere
Har jeres vikardækkere brug for et kursus i vikardækning og evt. efterbehandling, afholder vi flere webinarer efter sommerferien. Vi afvikler webinarerne i to dele. Del 1 er for dig, der skal vikardække i vores webbaserede vikarløsning. Del 2 er for dig, der også skal afregne løn og dermed efterbehandle i vikarmodulet. Se mere om indhold, pris og tilmelding her.
Er I flere fra jeres kommune, som har brug for uddannelse, kommer vi også meget gerne ud til jer efter sommerferien. Skriv til  for et uforpligtende tilbud.

8. juni 2022

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi nu er færdige med at genskabe tidligere oprettet vikardækning.

7. juni 2022

Vi har som nævnt i driftsstatus i fredags kørt test på flere skoler, hvor vi har genskabt tidligere oprettet vikardækning. Testene har været positive.
Derfor er vi nu også gået videre og er i gang med at genskabe tidligere oprettet vikardækning på øvrige skoler.
Vi forventer at være færdige med det i morgen den 8. juni og giver en ny status i morgen kl. 15.

2. juni 2022

Som tidligere meldt ud har vi undersøgt, hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at genskabe al tidligere oprettet vikardækning. Vi kan på baggrund af vores analyser konkludere, at det kan vi.
For at sikre at alt sker korrekt, tester vi i første omgang på en enkelt skole i morgen fredag, at genetableringen foregår, som den skal.
Vi vender tilbage snarest muligt og senest tirsdag kl. 15.

31. maj 2022

I sidste uge fik vi løst udfordringerne med at vikardække i Trio. Det betyder, at du igen kan vikardække i både Trio og Vikar.
Vi arbejder fortsat på at analysere og kortlægge, hvorvidt vi kan genskabe tidligere oprettede vikardækninger, og hvorvidt det er hensigtsmæssigt. Vi sørger for at informere jer herom.
Derudover oplever vi fortsat mindre forstyrrelser, som vi knokler for at rette. Vi beklager generne i forbindelse med dette.
Vi giver en ny status senest på torsdag kl. 15.

25. maj 2022

Vi kan glæde jer med, at vi nu har løst udfordringen med at vikardække i Trio. Det betyder, at I igen kan oprette fravær i både Trio og Vikar.
Vi har endvidere genskabt det fravær, som ikke var synligt i Vikar.
Vi er nu ved at analysere, hvorvidt vi kan genskabe de tidligere vikardækninger, som ikke er efterbehandlet, og hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt. Det vender vi tilbage om.
Der er fortsat mindre forstyrrelser, som vi har fokus på at rette.
Vi holder fortsat nøje øje med løsningen for at sikre, at alt kører, som det skal.

24. maj 2022

Vi knokler fortsat for at løse problemet, og vi er nærmere målet nu. Problemstillingen er dog ikke løst endnu.
Vi anbefaler derfor fortsat, at du opretter fravær og vikardækning direkte i vikarløsningen – ikke i Trio. Arbejder du direkte i Vikar, synkroniseres data direkte til Aula. Løndelen i Vikar virker også fortsat.
Vi opdaterer driftssiden, så snart der er nyt. Følg med på driftssiden, hvor vi senest i morgen kl. 13 giver en ny status. 

23. maj 2022

Vi har knoklet hele weekenden for at løse problemet, og lige nu har vi fuldt fokus på flowet mellem Trio og Vikar ved oprettelse af fravær. Problemstillingen er dog ikke løst endnu.
Vi anbefaler derfor fortsat, at du opretter fravær og vikardækning direkte i vikarløsningen – ikke i Trio. Arbejder du direkte i Vikar, synkroniseres data direkte til Aula. Løndelen i Vikar virker også fortsat.
Dagens Fravær widget virker igen, som den skal.  
Vi opdaterer driftssiden, så snart der er nyt. Følg med på driftssiden, hvor vi senest i morgen kl. 13 giver en ny status.

20. maj 2022

Seneste status er, vi fortsat opfordrer alle til at oprette fravær og vikardækning direkte i vikarløsningen – ikke i Trio. Arbejder du direkte i Vikar, synkroniseres data direkte til Aula. Løndelen i Vikar virker også fortsat.
Vi arbejder stadig på højtryk for at finde en løsning på, hvordan du kan oprette fravær og vikardækning i Trio igen.
Flere har oplevet efter opdatering, at der opstod en 0-værdi efter indtastning af timer vedr. nedsat tjeneste. Dette er nu løst, og vi har genskabt data, så de fremstår som før opdateringen.
Planlægningsværktøjet i Trio fungerer, som det skal. Det er vikardelen i Trio, der ikke fungerer. Det betyder, at du godt kan planlægge kommende skoleår.
Vi har desuden fokus på de synkroniserings-udfordringer, der er opstået. Vær opmærksom på, at det kan give udfordringer, hvis der oprettes fravær på medarbejdere, der ikke er ansat.
Vi beklager de gener, som opdateringen har medført. Vi arbejder hårdt på at løse udfordringerne.
Følg med på vores driftsside, hvor vi giver ny status senest på mandag den 23. maj kl. 13.00.

18. maj 2022

Status på Vikar er, at der har været udfordringer med at efterbehandle fra Vikar til Tjenestetid (Trio). Disse udfordringer er nu løst. Dog har vi verificeret udfordringer i forhold til dannelse af engangsløn, og det er vi i fuld gang med at finde en løsning på. Du kan godt danne løn, men vi anbefaler, at du dobbelttjekker, at alt ser korrekt ud, inden du sender det ind.
Du kan fortsat oprette fravær, vikardække og overføre til Aula i vikarløsningen.
Vi har desuden verificeret udfordringer i forhold til at oprette fremtidigt fravær i Tjenestetid. Det oprettede fravær synkroniseres ikke korrekt til Vikar.
Vi ved godt, at dette giver mange udfordringer blandt jer, og det beklager vi dybt. Vi arbejder selvfølgelig hårdt på at få rettet op på de verificerede udfordringer.
Følg med her på driftssiden, hvor vi senest i morgen den 19. maj kl. 13 giver en ny status.

16. maj 2022

Vi oplever i øjeblikket nogle driftsudfordringer i forhold til fraværsindberetning og efterbehandling i vores vikarløsning. Vi arbejder på højtryk på at løse problemet.

Følg med på vores driftsside, hvor vi løbende opdaterer med ny information.

Vi beklager dybt de gener, som dette medfører.

11. maj 2022

Flere Vikar-brugere oplever i øjeblikket, at det ikke er muligt at forlænge, afslutte, rette i og slette fravær, og at de dermed ikke kan foretage vikardækningen. Vi arbejder på at få problemet løst hurtigst muligt.

Vi sørger for at informere jer, når der er nyt.

26. april 2022

Vigtig information vedrørende frigivelse af skemaversion 26
Fredag d. 22/4-22 sendte vi en mail til skolens hovedmailadresse. Denne mail skal venligst videreformidles til jeres skemalægger(e), hvis I ikke allerede har gjort det.

Mailen indeholder informationer om licensnummer, link til download samt vejledning til, hvordan programmet installeres og registreres korrekt. I mailens emnefelt står: ’Licensnøgle – Skemalægning Pro/standard, service’.

Har I ikke modtaget denne mail, kan I henvende jer til vores support på .

Nyt vedr. sammenbinding af hold med hold
Som noget nyt i Skema er det nu muligt at sammenbinde et hold med et andet hold indeholdende de samme klasser. Dette betyder fx, at et hold i Tjenestetid navngivet 7AB-TYS (indeholdende klasserne 7A og 7B) nu kan sammenbindes med et hold navngivet 7AB-FRA (indeholdende de samme klasser).

I Elevadministration (TEA) skal holdene oprettes med samme betegnelser, og eleverne skal tilknyttes de respektive hold. I Elevadministration er betegnelsen på holdet oftest klassens betegnelse. Man skal derfor være opmærksom på at ændre holdbetegnelsen i Elevadministration, så den stemmer overens med betegnelsen i Tjenestetid.

Er man elev på tysk-/franskholdet vil man ved anvendelse af ovenstående fremgangsmåde kunne se henholdsvis faget tysk/fransk i det personlige skema i Aula. Samme fremgangsmåde vil også kunne anvendes ved diverse valgfag.

Samtidig vil man opnå den effekt, at man undgår, at adskillige valgfag vises i samme position i skemaet. Dermed bliver det mere overskueligt at vikardække i Vikar Basis, da man på denne måde kan vikardække en enkelt fraværende lærer, uden at det påvirker alle valgholdene. Man skal dog være opmærksom på, at brikkerne nu er knyttet op på holdet og IKKE klassen, hvilket betyder, at der vil være huller i klasseskemaerne i Aula, hvor holdbrikkerne ligger.

21. april 2022

Hold øje med skolens hovedmailboks!

Vigtig information vedrørende frigivelse af skemaversion 26
Fredag d. 22/4-22 sender IST en mail til skolens hovedmailadresse. Denne mail skal venligst videreformidles til jeres skemalægger(e).
Mailen indeholder informationer om licensnummer, link til download samt vejledning til, hvordan programmet installeres og registreres korrekt.

Vi ønsker jer rigtig god arbejdslyst og glæder os til endnu en spændende og udfordrende skemalægningssæson.

9. marts 2022

Fremskrivning til kommende skoleår
Er det første gang, du skal fremskrive ’Tjenestetid’ (Trio) til kommende skoleår, eller har du brug for at få genopfrisket selve fremskrivningsproceduren, så tilmeld dig webinaret:
’Fremskrivning’ d. 15.03.22 kl. 14.00-15.00.

For tilmelding samt pris mm. klik her

Overgang fra vikardækning i ’Oversigtsskemaet’ til webmodulet ’Vikar’
Som vi skrev ud i seneste ’Tjenestetid Nyt’, afholder vi et gratis webinar om overgangen til vikardækning i vores webbaserede modul ’Vikar’. Webinaret henvender sig primært til jer, som vikardækker i oversigtsskemaet i ’Tjenestetid’.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her

Kurser i ’Vikar’
Skal jeres skole i gang med vikardækning i vores webbaserede modul ’Vikar’, eller er du ny vikardækker i modulet, så anbefaler vi, at du deltager på nedenstående webinar.

Vi afvikler webinaret i to dele:
Første del er for dig, der udelukkende skal vikardække, mens anden del vedrører lønafregning mv. via ’Tjenestetid’. Ønsker du at deltage i del 2, anbefaler vi, at du også deltager i del 1 for at få hele vikardækningsprocessen med.

Tilmelding mm. til webinar i ’Vikar’, del 1: Vikardækning d. 06.04.22 kl. 10.00-11.30 klik her

Tilmelding mm. til webinar i ’Vikar’, del 2: Efterbehandling d. 06.04.22 kl. 12.30-14.00 klik her

Kommende opdatering af ’Tjenestetid’ (Trio)
’Tjenestetid’ vil blive opdateret til version 2.24 i april, og vi kan her løfte lidt af sløret for, hvad opdateringen vil indeholde.
Opdateringen handler primært om at gøre det lettere at gøre brug af fanebladet Estimeret tid. Vi har på baggrund af tilbagemeldinger fra jer besluttet at udvide fanebladet med et felt til Fælles forberedelse. Her kan du indtaste en værdi, som kan kopieres til en eller flere medarbejdere/grupper. Ligeledes vil det blive muligt at angive et estimat på Øvrige opgaver. Dette estimat kan enten indtastes manuelt eller hentes fra fanebladet Tjenestetid | Opgaver.

Endvidere arbejder vi også på at ændre begrebet Tilstedeværelsestid til Arbejdstid i programmet.

Vi informerer yderligere i forbindelse med den kommende release.

Med venlig hilsen
Team Tjenestetid

10. februar 2022

IST Vikardækning
Til skoler, der anvender vikardækningen her i Trio.

Er din skole en af dem, der endnu ikke har taget vores nye Vikarmodul i brug? Så vil du i den næste tid modtage information om, hvordan du kan få glæde af de muligheder, vi tilbyder i den webbaserede vikardækning Vikar.

Nem behandling af vikarlektioner
I forbindelse med skolernes overgang til Aula lancerede vi et nyt gratis webbaseret Vikar-modul med tilhørende adgang fra Aula. Modulet blev straks taget i brug af mange skoler, især dem, der tidligere havde lavet deres vikardækning i SkoleIntra.

Vikarmodulet er løbende blevet videreudviklet og tilpasset, så det er blevet nemmere for skoler, der anvender Tjenestetid til lønindberetning, at behandle vikarlektionerne, både i forhold til afregning af tilkaldevikarer og i forhold til de fastansattes årsopgørelser.

I vil løbende kunne læse mere om vores Vikar-løsning på tjenestetidsområdet i vores nyhedsbrev og i opdateringsmeddelelser. Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du gøre det her.

Overgang til Vikar
De fleste skoler er allerede overgået til den webbaserede Vikar-løsning, men vi får løbende henvendelser vedr. overgang fra den vikardækning, der er i Trio (Oversigtsskema) til vores webbaserede vikardækning Vikar, og derfor arbejder vi pt. på en plan for, hvordan vi kan tilbyde disse skoler en rigtig god overgang til Vikar og alle de muligheder, vi tilbyder her.

Som en del af den plan, vi arbejder med, vil de skoler, der endnu ikke har taget det nye vikarmodul i brug, blive kontaktet og bl.a. tilbudt et webinar, hvor de kan se det webbaserede Vikar-modul og høre mere om forskellige overgangsmåder.

Nem vikardækning med VikarPro
Udover vores gratis vikarmoduler tilbyder vi også et tilkøbsmodul, som hedder VikarPro. Du kan læse mere om VikarPro her eller kontakte os og høre mere på telefon 4676 1888.

13. januar 2022

Torsdag den 27. januar frigiver vi Tjenestetid version 2.23.

Efter opdateringen er Tjenestetid klar til at kunne foretage kompetenceindberetning til STIL. Du kan finde mere information om dette i vores vejledning, der frigives samme dag.

Som et nyt tiltag i vores opdateringsrutiner giver vi nu it-afdelingerne mulighed for at kunne downloade den nye version tre arbejdsdage før den officielle frigivelsesdag. Det giver it-afdelingerne mulighed for at kunne gøre programpakker klar fra den 24. januar, hvor it-afdelingerne kan downloade den nye version, teste m.v. inden frigivelsesdagen den 27. januar.

Som sidste skridt på vejen fra Trio som lokalinstallation til en egentlig cloud-løsning har vi nu fjernet muligheden for selv at danne en backup. Derfor vil du kunne se, at flere menupunkter omhandlende backup og indlæsning af backup er fjernet.

Vi foretager som altid en sikkerhedskopiering af jeres data fra løsningerne en gang i døgnet, så skulle uheldet være ude, så kan vi genskabe data.

Ledige pladser på vores kurser
Er du ny i Tjenestetid (Trio)? Eller skal I have nye skemalæggere på skolen i år? Så er der stadig ledige pladser på vores kurser.

Du kan deltage i Tjenestetid Grundkursus den 27. januar i Taastrup og den 2. februar i Vejle. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Vi tilbyder også særlige grundkurser for private grundskoler. Læs mere og tilmeld dig her.

Skal jeres skemalæggere nå at være klar inden skema-sæsonen begynder? Vi tilbyder grundkursus i Skema. Læs mere og tilmeld dig her.

Derudover tilbyder vi også kurser for den lidt mere erfarne bruger af Tjenestetid samt for den øvede skemalægger.

Vi har også stadig få ledige pladser på vores populære Skema Workshops.

Se mere om alle mulighederne og tilmeld dig her.