Her ses de tidligere udsendte Tjenestetid NYT.

21. april 2022

Hold øje med skolens hovedmailboks!

Vigtig information vedrørende frigivelse af skemaversion 26
Fredag d. 22/4-22 sender IST en mail til skolens hovedmailadresse. Denne mail skal venligst videreformidles til jeres skemalægger(e).
Mailen indeholder informationer om licensnummer, link til download samt vejledning til, hvordan programmet installeres og registreres korrekt.

Vi ønsker jer rigtig god arbejdslyst og glæder os til endnu en spændende og udfordrende skemalægningssæson.

9. marts 2022

Fremskrivning til kommende skoleår
Er det første gang, du skal fremskrive ’Tjenestetid’ (Trio) til kommende skoleår, eller har du brug for at få genopfrisket selve fremskrivningsproceduren, så tilmeld dig webinaret:
’Fremskrivning’ d. 15.03.22 kl. 14.00-15.00.

For tilmelding samt pris mm. klik her

Overgang fra vikardækning i ’Oversigtsskemaet’ til webmodulet ’Vikar’
Som vi skrev ud i seneste ’Tjenestetid Nyt’, afholder vi et gratis webinar om overgangen til vikardækning i vores webbaserede modul ’Vikar’. Webinaret henvender sig primært til jer, som vikardækker i oversigtsskemaet i ’Tjenestetid’.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her

Kurser i ’Vikar’
Skal jeres skole i gang med vikardækning i vores webbaserede modul ’Vikar’, eller er du ny vikardækker i modulet, så anbefaler vi, at du deltager på nedenstående webinar.

Vi afvikler webinaret i to dele:
Første del er for dig, der udelukkende skal vikardække, mens anden del vedrører lønafregning mv. via ’Tjenestetid’. Ønsker du at deltage i del 2, anbefaler vi, at du også deltager i del 1 for at få hele vikardækningsprocessen med.

Tilmelding mm. til webinar i ’Vikar’, del 1: Vikardækning d. 06.04.22 kl. 10.00-11.30 klik her

Tilmelding mm. til webinar i ’Vikar’, del 2: Efterbehandling d. 06.04.22 kl. 12.30-14.00 klik her

Kommende opdatering af ’Tjenestetid’ (Trio)
’Tjenestetid’ vil blive opdateret til version 2.24 i april, og vi kan her løfte lidt af sløret for, hvad opdateringen vil indeholde.
Opdateringen handler primært om at gøre det lettere at gøre brug af fanebladet Estimeret tid. Vi har på baggrund af tilbagemeldinger fra jer besluttet at udvide fanebladet med et felt til Fælles forberedelse. Her kan du indtaste en værdi, som kan kopieres til en eller flere medarbejdere/grupper. Ligeledes vil det blive muligt at angive et estimat på Øvrige opgaver. Dette estimat kan enten indtastes manuelt eller hentes fra fanebladet Tjenestetid | Opgaver.

Endvidere arbejder vi også på at ændre begrebet Tilstedeværelsestid til Arbejdstid i programmet.

Vi informerer yderligere i forbindelse med den kommende release.

Med venlig hilsen
Team Tjenestetid

10. februar 2022

IST Vikardækning
Til skoler, der anvender vikardækningen her i Trio.

Er din skole en af dem, der endnu ikke har taget vores nye Vikarmodul i brug? Så vil du i den næste tid modtage information om, hvordan du kan få glæde af de muligheder, vi tilbyder i den webbaserede vikardækning Vikar.

Nem behandling af vikarlektioner
I forbindelse med skolernes overgang til Aula lancerede vi et nyt gratis webbaseret Vikar-modul med tilhørende adgang fra Aula. Modulet blev straks taget i brug af mange skoler, især dem, der tidligere havde lavet deres vikardækning i SkoleIntra.

Vikarmodulet er løbende blevet videreudviklet og tilpasset, så det er blevet nemmere for skoler, der anvender Tjenestetid til lønindberetning, at behandle vikarlektionerne, både i forhold til afregning af tilkaldevikarer og i forhold til de fastansattes årsopgørelser.

I vil løbende kunne læse mere om vores Vikar-løsning på tjenestetidsområdet i vores nyhedsbrev og i opdateringsmeddelelser. Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du gøre det her.

Overgang til Vikar
De fleste skoler er allerede overgået til den webbaserede Vikar-løsning, men vi får løbende henvendelser vedr. overgang fra den vikardækning, der er i Trio (Oversigtsskema) til vores webbaserede vikardækning Vikar, og derfor arbejder vi pt. på en plan for, hvordan vi kan tilbyde disse skoler en rigtig god overgang til Vikar og alle de muligheder, vi tilbyder her.

Som en del af den plan, vi arbejder med, vil de skoler, der endnu ikke har taget det nye vikarmodul i brug, blive kontaktet og bl.a. tilbudt et webinar, hvor de kan se det webbaserede Vikar-modul og høre mere om forskellige overgangsmåder.

Nem vikardækning med VikarPro
Udover vores gratis vikarmoduler tilbyder vi også et tilkøbsmodul, som hedder VikarPro. Du kan læse mere om VikarPro her eller kontakte os og høre mere på telefon 4676 1888.

13. januar 2022

Torsdag den 27. januar frigiver vi Tjenestetid version 2.23.

Efter opdateringen er Tjenestetid klar til at kunne foretage kompetenceindberetning til STIL. Du kan finde mere information om dette i vores vejledning, der frigives samme dag.

Som et nyt tiltag i vores opdateringsrutiner giver vi nu it-afdelingerne mulighed for at kunne downloade den nye version tre arbejdsdage før den officielle frigivelsesdag. Det giver it-afdelingerne mulighed for at kunne gøre programpakker klar fra den 24. januar, hvor it-afdelingerne kan downloade den nye version, teste m.v. inden frigivelsesdagen den 27. januar.

Som sidste skridt på vejen fra Trio som lokalinstallation til en egentlig cloud-løsning har vi nu fjernet muligheden for selv at danne en backup. Derfor vil du kunne se, at flere menupunkter omhandlende backup og indlæsning af backup er fjernet.

Vi foretager som altid en sikkerhedskopiering af jeres data fra løsningerne en gang i døgnet, så skulle uheldet være ude, så kan vi genskabe data.

Ledige pladser på vores kurser
Er du ny i Tjenestetid (Trio)? Eller skal I have nye skemalæggere på skolen i år? Så er der stadig ledige pladser på vores kurser.

Du kan deltage i Tjenestetid Grundkursus den 27. januar i Taastrup og den 2. februar i Vejle. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Vi tilbyder også særlige grundkurser for private grundskoler. Læs mere og tilmeld dig her.

Skal jeres skemalæggere nå at være klar inden skema-sæsonen begynder? Vi tilbyder grundkursus i Skema. Læs mere og tilmeld dig her.

Derudover tilbyder vi også kurser for den lidt mere erfarne bruger af Tjenestetid samt for den øvede skemalægger.

Vi har også stadig få ledige pladser på vores populære Skema Workshops.

Se mere om alle mulighederne og tilmeld dig her.

16. december 2021

Kære Tjenestetidsbruger (Trio)
For at vi hele tiden kan forbedre vores support og give dig den bedst mulige kundeservice, vil vi gerne vide, hvordan du oplever og vurderer den hjælp og service, vi tilbyder.
Vi bliver derfor rigtig glade, hvis du bruger 5 minutter på at udfylde spørgeskemaet, som du finder her.
Alle, der svarer, kan deltage i lodtrækningen om 2 x 2 biografbilletter og popcorn.
Sidste frist for at svare er den 22. december 2021.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen
Janne Veng
Support- & Konsulentchef

2. december 2021

Nyt vedrørende generering af rapporter over præsteret arbejdstid i Trio+:

  • Når du som leder genererer rapporter over præsteret arbejdstid for dine medarbejdere, åbnes disse nu i en ny fane. Samtidig er det tydeliggjort, at rapporterne er ved at blive indlæst.
  • For at gøre det nemmere at fremsøge det personale, du ønsker at generere rapporter for, er udvælgelsesfunktionen forbedret.
  • Anvender I nettotid på jeres skole, og har I medarbejdere med aldersreduktion, vises dette nu i rapporten.
  • Har I modregnet fravær, vises forkortelsen for fraværsårsagen på rapporten under Modregnet | Betegnelse.
  • Der vises nu kun to decimaler på rapporten.

25. november 2021

Vi har i øjeblikket en fejl i Trio+, som medfører, at der vises forkerte summeringer af personalets arbejdstid – særligt på deltidsansatte – i opgaveoversigterne.

Vi opfordrer derfor brugerne på skolerne til at anvende opgaveoversigterne fra Tjenestetid (Trio) i stedet for.

Vi kan desuden fortælle, at vi har frigivet rapporten “Præsteret arbejdstid”, der kan hjælpe skolerne med at opfylde kravet Iflg. ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” §12 stk. 4 i Trio+:

”Ledelsen udleverer til læreren en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned”.

Du kan læse mere om præsteret arbejdstid her.

28. oktober 2021

Opgørelse over den præsterede arbejdstid
Iflg. ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” §12 stk. 4 står der: ”Ledelsen udleverer til læreren en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned”.

Opgørelsen over den præsterede arbejdstid findes nu i Trio+. Med angivelse af et datointerval kan du generere et udtræk (PDF-fil) af den præsterede arbejdstid for den enkelte medarbejder.

Du kan selv afgøre, om du på opgørelsen vil have vist information om medarbejderens brutto- eller nettotid. Bruttotiden/nettotiden er forholdsmæssigt beregnet på baggrund af antallet af arbejdsdage i det pågældende skoleår.

Det er dig som administrator, der bestemmer, om dine medarbejdere skal kunne se denne funktion i Trio+ eller ej.