Opdateringsmeddelelse Tjenestetid (Trio)

Her finder du en oversigt over opdateringer vedrørende Tjenestetid (Trio).

Opdatering til version 2.26 (07-02-2023)

Vi er nu klar med en opdatering af Tjenestetid (Trio) til version 2.26. Denne opdatering er nødvendig, og skal være foretaget inden d. 14. februar 2023, hvorefter I vil opleve en ny loginside. Er opdateringen ikke foretaget inden denne dato, vil det ikke være muligt at logge på Tjenestetid (Trio), kontakt evt. jeres it-afdeling, som har modtaget link til opdateringen.

Opdateringen indeholder forberedelser til de nye funktioner omkring Fleksible Rapporter, der kan anvendes i det kommende skoleår.

I det nye skoleår kan vi tilbyde jer Fleksible Rapporter, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

Fejlrettelser

Forbedringer

Opdatering til version 2.25.1 (10-10-2022)

På opgaver, der blev oprettet uden dato, blev anført start- og slutdato til 30-12. Dette er nu rettet, og opgaver kan igen oprettes uden dato.

I fanebladet ‘Opgaver’ kan opgaverne med den af Tjenestetid anførte dato 30-12 blot slettes.
Der er ingen datamæssige konsekvenser, hverken til Aula eller Vikar.


Vi beklager de gener, det kan have medført.

Opdatering til version 2.25 (06-10-2022)

Nyheder:

Forbedringer:

Fejlrettelser:

Opdatering til version 2.24.1 (29-06-2022) – Frivillig opdatering

Nyheder:

Opgaveoversigt inkl. “Estimeret tid”, alle timer og Opgaveoversigt inkl. “Estimeret tid” over 60 timer har fået nyt design.

Når du klikker på “Vis udskrift” vil rapporten blive vist i det standard program din computer viser PDF-filer i.

Opgaveoversigterne er ikke tilpasset i Trio+, der henvises til Tjenestetid for udskrivelse af disse. Vi arbejder på forbedring af opgaveoversigterne til web efter sommerferien.

Opdatering til version 2.24 (26-04-2022)

Nyheder:

Estimeret tid til fælles forberedelse og Estimeret tid til øvrige opgaver fra fanebladet Estimeret tid vises endnu ikke på udskrifterne: Opgaveoversigt inkl. Estimeret tid (alle timer) og Opgaveoversigt inkl. Estimeret tid over 60 timer.

Opdatering til version 2.23 (27-01-2022)

Kompetenceundersøgelsen til STIL 2022

Tjenestetid (Trio) er klargjort til Kompetenceundersøgelsen 2022. Vejledning findes på vores supportside (Trio |Hjælp | Support), eller
ved at klikke her.

Backupfunktion er nu væk fra Tjenestetid (Trio)

Som sidste skridt på vejen fra Trio som lokalinstallation til en egentlig cloud-løsning har vi nu fjernet muligheden for selv at danne en backup. Derfor vil du kunne se, at flere menupunkter omhandlende backup og indlæsning af backup er fjernet.

Vi foretager som altid en sikkerhedskopiering af jeres data fra løsningerne en gang i døgnet, så skulle uheldet være ude, så kan vi genskabe data.

I er som altid velkomne til at kontakte vores support på eller 4676 1891, hvis I har brug for hjælp.

Opdatering af løn- og fraværskoder:

Lønkoderne i både KMD og SD er i forbindelse med opdateringen blevet tilpasset, således at der nu henvises til de gældende paragraffer jf. OK21

I forbindelse med en opdatering af snitfladen til SD er fraværskoderne OR (Orlov) og TJU (Tjenestefri uden løn) i SD erstattet af fraværskoden LT (Løntræk).

For at importere de nye løn- og fraværskoder, skal du under Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder og Fraværskoder vælge tilpas til lønsystem og institutionstype

Har du brug for hjælp? 
Du kan finde hjælp og vejledning på vores supportside, som du finder i menuen “Hjælp | Support” i Tjenestetid (Trio) eller ved klik på spørgsmålstegnet på ikonlinjen.