Opdateringsmeddelelse Tjenestetid (Trio)

Her finder du en oversigt over opdateringer vedrørende Tjenestetid (Trio).

19. februar 2024

Vi har netop opdateret Tjenestetid (Trio) til version 2.28.1

Opdateringen er en service release af Tjenestetid (Trio), som indeholder fejlrettelser.

Fejlrettelser

Bemærk! Det er nødvendigt at lave en optælling af tiden på trækkene fra de lederstyrede puljer under Ekstraopgaver. Dette gøres lettest ved at lave en sortering i Ekstraopgaver, hvor alle trækkene fra Lederstyret Pulje søges frem. De linjer, der står med værdien 0 i timekolonnen markeres. Herefter vælges Højreklik og Optæl tid.

Vi hjælper gerne i supporten, hvis nogen ønsker hjælp til dette.

Opdatering til version 2.28 (22-01-2024)

Nyheder

Tjenestetid har fået nyt IST logo

Tjenestetid (Trio) har fået nyt IST logo, og er nu ens med andre Tjenestetidsprodukter. Ikonet ser således ud:

Kompetenceindberetning

Tjenestetid (Trio) er klargjort til ’Kompetenceindberetning 2024’. Se vejledningen for yderligere information:

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen til STIL, skoleåret 2023/24

Flere nye valgmuligheder til opgaveoversigterne

Vi tilføjer yderligere muligheder for at påsætte udskriftskategorier og dermed få flere oplysninger med på dine selvdesignede opgaveoversigter

*Vi har åbnet for opmærkningsmuligheden i Tjenestetid (Trio) allerede nu, så du kan bruge den i din planlægning. I senere opdateringer vil du kunne anvende de nye udskriftskategorier først i Rapportopsætningen på web, og dernæst på selve Opgaveoversigten.

Forbedringer

Fejlrettelser

Opdatering til version 2.27.1 (25-10-2023)

Fejlrettelse

Opdatering til version 2.27 (03-10-2023)

Nyheder


Trio er klargjort til ’Grundskoleindberetning 2023’. Se vejledningerne for yderligere information:
Forbedringer
Det er blevet mere intuitivt at oprette linjefag.
Fejlrettelser
I Tjenestetid│Undervisning, kan der oprettes en ny linje nu uden at dialogboks om Fleksible Skemaer vises.
På alle privatskoler, vil der på stillingstype: Lærer v. privatskole, (besk. >1) være en fast bruttotid på 1924 ved næste fremskrivning.

Opdatering til version 2.26.1 (30-03-2023)

Store bededag

Med denne opdatering er Store bededag ændret til Normal skemadag i kalenderen i TjenestetidGrunddata InstitutionKalender.

Bemærk at dette kun er gældende for jer, som endnu ikke har fremskrevet Tjenestetid til kommende skoleår.

Har I allerede inden denne opdatering, fremskrevet til skoleåret 23/24, skal I selv tilrette dagen til Normal skemadag!

Det gør I ved at markere Store bededag. Vælg dagstype ved at klikke på pilen og vælg Normal skemadag. Klik Gem:

Bemærk at store bededag ikke er fjernet i Tjenestetid (Trio) Grønland.

Opdatér lønkoder!

Husk at tilpasse lønkoderne efter opdateringen af Tjenestetid (Trio), så I undgår gule mangelfulde linjer ved løndannelsen. Lønkoderne opdateres i Grunddata│Basiskartotek│Lønkode.  Klik på Tilpas til lønsystem:

Fleksible rapporter

Vi glæder os til, at vi sidst i april kan tilbyde jer de fleksible rapporter i kommende skoleår, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Vis rapportsum

I kan allerede nu oprette udskriftskategorier, og sætte udskriftskategorier på i aktiviteterne i det kommende skoleår.

Hvis du vil danne dig et overblik over de samlede tal for udskriftskategorierne (i kommende skoleår), kan du i Tjenestetid, under hver af fanerne UndervisningPuljer og Opgaver, få vist disse ved at klikke på Vis rapportsum. I kan læse mere i vores vejledning: Grunddata A20 23-24 og Tjenestetid A20 23-24.

Vi udgiver en vejledning allerede nu, så du inden vi frigiver de Fleksible rapporter i slutningen af april, får muligheden for et kig på, hvordan det kommer til at se ud.  Vi skriver mere ud om de Fleksible rapporter, når vi nærmer os udgivelsen. Du kan se vejledningen til Fleksible rapporter her.

Webinar om Fleksible rapporter

Ønsker du at lære mere om, hvordan du kan benytte de Fleksible Rapporter, har vi et webinar d. 20. april kl. 9.00-10.00.

Prisen er 350,- kr. pr. person. Du kan tilmelde dig her

Vi opretter også webinarer i maj og juni. Hold øje med vores hjemmeside, hvor du inden længe også vil kunne tilmelde dig.

Opgaveoversigt får ny betegnelse

Udskrifter│Planlægning er betegnelsen Opgaveoversigt ændret til Opgave- og tidsoverblik:

Med opdateringen er der foretaget følgende fejlrettelser:

Opdatering til version 2.26 (07-02-2023)

Vi er nu klar med en opdatering af Tjenestetid (Trio) til version 2.26. Denne opdatering er nødvendig, og skal være foretaget inden d. 14. februar 2023, hvorefter I vil opleve en ny loginside. Er opdateringen ikke foretaget inden denne dato, vil det ikke være muligt at logge på Tjenestetid (Trio), kontakt evt. jeres it-afdeling, som har modtaget link til opdateringen.

Opdateringen indeholder forberedelser til de nye funktioner omkring Fleksible Rapporter, der kan anvendes i det kommende skoleår.

I det nye skoleår kan vi tilbyde jer Fleksible Rapporter, hvor I selv kan være med til at bestemme indholdet, og om oversigterne skal være tilgængelige i digitalt format på web. Hermed ønsker vi at opnå, at I får nemmere ved at tilpasse opgaveoversigterne til de lokale forhold i jeres kommune eller på jeres skole.

Nyheder i Tjenestetid (Trio)

Fejlrettelser

Forbedringer

Opdatering til version 2.25.1 (10-10-2022)

På opgaver, der blev oprettet uden dato, blev anført start- og slutdato til 30-12. Dette er nu rettet, og opgaver kan igen oprettes uden dato.

I fanebladet ‘Opgaver’ kan opgaverne med den af Tjenestetid anførte dato 30-12 blot slettes.
Der er ingen datamæssige konsekvenser, hverken til Aula eller Vikar.


Vi beklager de gener, det kan have medført.

Opdatering til version 2.25 (06-10-2022)

Nyheder:

Forbedringer:

Fejlrettelser:

Opdatering til version 2.24.1 (29-06-2022) – Frivillig opdatering

Nyheder:

Opgaveoversigt inkl. “Estimeret tid”, alle timer og Opgaveoversigt inkl. “Estimeret tid” over 60 timer har fået nyt design.

Når du klikker på “Vis udskrift” vil rapporten blive vist i det standard program din computer viser PDF-filer i.

Opgaveoversigterne er ikke tilpasset i Trio+, der henvises til Tjenestetid for udskrivelse af disse. Vi arbejder på forbedring af opgaveoversigterne til web efter sommerferien.

Opdatering til version 2.24 (26-04-2022)

Nyheder:

Estimeret tid til fælles forberedelse og Estimeret tid til øvrige opgaver fra fanebladet Estimeret tid vises endnu ikke på udskrifterne: Opgaveoversigt inkl. Estimeret tid (alle timer) og Opgaveoversigt inkl. Estimeret tid over 60 timer.

Opdatering til version 2.23 (27-01-2022)

Kompetenceundersøgelsen til STIL 2022

Tjenestetid (Trio) er klargjort til Kompetenceundersøgelsen 2022. Vejledning findes på vores supportside (Trio |Hjælp | Support), eller
ved at klikke her.

Backupfunktion er nu væk fra Tjenestetid (Trio)

Som sidste skridt på vejen fra Trio som lokalinstallation til en egentlig cloud-løsning har vi nu fjernet muligheden for selv at danne en backup. Derfor vil du kunne se, at flere menupunkter omhandlende backup og indlæsning af backup er fjernet.

Vi foretager som altid en sikkerhedskopiering af jeres data fra løsningerne en gang i døgnet, så skulle uheldet være ude, så kan vi genskabe data.

I er som altid velkomne til at kontakte vores support på eller 4676 1891, hvis I har brug for hjælp.

Opdatering af løn- og fraværskoder:

Lønkoderne i både KMD og SD er i forbindelse med opdateringen blevet tilpasset, således at der nu henvises til de gældende paragraffer jf. OK21

I forbindelse med en opdatering af snitfladen til SD er fraværskoderne OR (Orlov) og TJU (Tjenestefri uden løn) i SD erstattet af fraværskoden LT (Løntræk).

For at importere de nye løn- og fraværskoder, skal du under Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder og Fraværskoder vælge tilpas til lønsystem og institutionstype

Har du brug for hjælp? 
Du kan finde hjælp og vejledning på vores supportside, som du finder i menuen “Hjælp | Support” i Tjenestetid (Trio) eller ved klik på spørgsmålstegnet på ikonlinjen.